MENI

15. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

11.10.2004. 10.30

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 14. сједнице Комисије
  2. Разматрање Приједлог закона о оснивању Извозно-кредитне аганције Босне и Херцеговини са амандманима
  3. Утврђиување приједлога за давање аутентичног тумачења члана 29. став 2. Закона о слободним зонама у Босни и Херцеговини д.о.о.Слободној зони Високо
  4. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.