MENI

17. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma

3.2.2005 9:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Komisije
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine od 9.3.2004. godine, predlagača Azre Hadžiahmetović
  3. Realizacija Zaključka 16. sjednice Komisije o «Izvještaju o strategiji izvozno-uvozne politike Bosne i Hercegovine», dostavljen od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
  4. Razmatranje Izvještaja Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma o autentičnom tumačenju člana 3. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine po zahtjevu Privredne komore Republike Srpske
  5. Prijedlozi i mišljenja za izradu Orijentacionog radnog plana za 2005. godinu
  6. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.