MENI

19. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma

24.3.2005 8:30

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Komisije
  2. Razmatranje Prijedlog zakona o konkurenciji, predlagač Vijeće ministara BiH
  3. Realizacija zaključka 17. sjednice Komisije o dopuni «Izvještaja o strategiji izvozno-uvozne politike Bosne i Hercegovine» na odgovor Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa od 26.11.2004. godine
  4. Realizacija zaključka 18. sjednice Komisije u vezi realizacije zaključaka Komisije upućenih Vijeću ministara BiH
  5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.