MENI

24. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma

13.10.2005. 13:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Komisije
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagatelji Mirsad Ćeman i Beriz Belkić, zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH
  4. Tekuća pitanja
    • Razmatranje Izvješća Ustavno-pravne komisije o jasnoći norme stavka 3. članka 176. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, zahtjev Ministarstva financija i trezora za autentično tumačenje.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.