MENI

24. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

13.10.2005. 13.00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 23. сједнице Комисије
  2. Разматрање Приједлога закона о царинским прекршајима Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ
  3. Разматрање Приједлога закона о допуни Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, предлагачи Мирсад Ћеман и Бериз Белкић, посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ
  4. Текућа питања
    • Разматрање Извјештаја Уставно-правне комисије о јасноћи норме става 3. члана 176. Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, захтјев Министарства финансија и трезора за аутентично тумачење.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.