MENI

23. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

21.10.2004. 10.00

Дневни ред:

  1. Разматрање Приједлога закона о порезу на додану вриједност (ПДВ) ради сачињавања новог комисијског извјештаја (предлагач:Савјет министара БиХ);
  2. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ (предлагач:посланик Момчило Новаковић);
  3. а)  Разматрање извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2003. годину (Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ) и
    b)  Приједлога закључака достављених на 41. сједници Дома приликом расправе о Извјештају ревизији о финансијског пословања Предсједништва и шест институција БиХ,
    ц) Пописа недостајућих правила понашања у области финансија на нивоу БиХ;
  4. Текућа питања:
       а) Информација Централне банке БиХ о предузетим активностима око измјене Закона о Централној банци БиХ.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.