MENI

28. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

17.1.2005 9:30

Dnevni red:

  1. Verificija Zapisnika 26. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2003. godinu (Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  4. Davanje autentičnog tumačenja člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH;
  5. Razmatranje Prijedloga orijentacionog radnog plana Komisije za 2005 godinu;
  6. Razno:
         a). Razmatranje dopisa Asocijacije privrednika Gornjovrbaske regije.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.