MENI

08. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

11.7.2003.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku;
 2. Prijedlog Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Obavijest o stanju ispunjavanja postprijemnih obaveza prema Vijeću Evrope – usmena informacija predsjedavajućeg Komisije;
 4. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj, predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Davanje saglasnosti za otkazivanje bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Češke:
  (a)      Trgovinskog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Češke od 20. januara 2000. godine,
  (b)      Ugovora o trgovini o plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Republike Čehoslovačke od 14. novembra 1928. godine i
  (c)      Dogovora o saradnji na suzbijanju povreda carinskih i deviznih propisa od 12. novembra 1976. godine, predlagač Predsjedništvo BiH;
 1. Dokumenat «Opći pravci i prioriteti u sprovođenju vanjske politike Bosne i Hercegovine», materijal Predsjedništva BiH;
 2. Izvještaj Stalne delegacije pri Parlamentarnoj skupštini NATO saveza sa Proljetnog zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO saveza;
 3. Izvještaj sa Treće podregionalne konferencije Parlamentarne skupštine OSCE-a, Bern, 14. – 16. maj 2003. godine;
 4. Parlamentarne grupe za saradnju sa BiH, Informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH od 20. 06. 2003. godine;
 5. Preporuke za Samit EU – Jugoistočna Evropa (prevod), Solun, 21. juni 2003. godine;
 6. Posjeta britanske Svepartijske grupe BiH, Informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 7. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.