MENI

08. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

11.7.2003.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 7. сједнице Комисије за вањску и трговинску политику;
 2. Приједлог Закона о кретању и боравку странаца и азилу, предлагач Вијеће министара БиХ;
 3. Обавијест о стању испуњавања постпријемних обавеза према Вијећу Европе – усмена информација предсједавајућег Комисије;
 4. Приједлог Одлуке о ратификацији Споразума о унапређењу и заштити инвестиција између Босне и Херцеговине и ОПЕЦ Фонда за међународни развој, предлагач Предсједништво БиХ;
 5. Давање сагласности за отказивање билатералних споразума између Босне и Херцеговине и Републике Чешке:
  (а)      Трговинског споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Чешке од 20. јануара 2000. године,
  (б)      Уговора о трговини о пловидби између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Републике Чехословачке од 14. новембра 1928. године и
  (ц)      Договора о сарадњи на сузбијању повреда царинских и девизних прописа од 12. новембра 1976. године, предлагач Предсједништво БиХ;
 6. Докуменат «Опћи правци и приоритети у спровођењу вањске политике Босне и Херцеговине», материјал Предсједништва БиХ;
 7. Извјештај Сталне делегације при Парламентарној скупштини НАТО савеза са Прољетног засједања Парламентарне скупштине НАТО савеза;
 8. Извјештај са Треће подрегионалне конференције Парламентарне скупштине ОСЦЕ-а, Берн, 14. – 16. мај 2003. године;
 9. Парламентарне групе за сарадњу са БиХ, Информација Министарства вањских послова БиХ од 20. 06. 2003. године;
 10. Препоруке за Самит ЕУ – Југоисточна Европа (превод), Солун, 21. јуни 2003. године;
 11. Посјета британске Свепартијске групе БиХ, Информација Министарства вањских послова БиХ;
 12. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.