MENI

16. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

25.3.2004

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Komisije;
  2. Informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o multilateralnim i bilateralnim pregovorima koji su u toku i o efektima primjene bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini sa zemljama jugoistočne Evrope koji su na snazi;
  3. Informacija Ministarstva vanjskih poslova o bilateralnim odnosima BiH;
  4. Usvajanje Zaključaka proizašlih iz diskusija povodom razmatranja “Mogućnosti proizvodnje mlijeka u Bosni i Hercegovini i problema u vezi sa poticajima i uvozno-izvoznim režimom”;
  5. Informacija Ministarstva sigurnosti o prilogu TV “BALLARO”;
  6. Izvještaj o posjeti Monitoring tima Vijeća Evrope Bosni i Hercegovini i sastanak sa rukovodstvom Parlamentarne skupštine BiH i parlamentarnom delegacijom BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope;
  7. Izvještaj o posjeti dr Mladena Ivanića, ministra vanjskih poslova BiH Ukrajini – informacija Ministarstva vanjskih poslova,
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.