MENI

33. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

11.5.2005

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Komisije;
 2. Prijedlog zakona o konkurenciji – Vijeće ministara BiH;
 3. Nacrt pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH – predlagač Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH;
 4. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša – predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći po pitanjima carina – predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske – predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Saglasnost za ratifikaciju Šestog amandmana na Ugovor o finansijskoj pomoći između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država – predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnom ukidanju viza – predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima – predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom prometu i saradnji – predlagač Predsjedništvo BiH;
 11. Saglasnost za ratifikaciju Aneksa VI Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Izačić – Ličko Petrovo Selo – predlagač Predsjedništvo BiH;
 12. Saglasnost za ratifikaciju Aneksa V Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Velika Kladuša – Maljevac – predlagač Predsjedništvo BiH;
 13. Saglasnost za ratifikaciju Aneksa IV Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Neum II – Zaton Doli – predlagač Predsjedništvo BiH;
 14. Saglasnost za ratifikaciju Aneksa II Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Doljani – Metković – predlagač Predsjedništvo BiH;
 15. Saglasnost za ratifikaciju Aneksa III Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Neum I – Klek – predlagač Predsjedništvo BiH;
 16. Saglasnost za ratifikaciju Evropske konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog krivičnim djelom – predlagač Predsjedništvo BiH;
 17.  Tekuća pitanja. 

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.