MENI

3. сједница Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

27.5.2021. 14.30 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са конститутивне и 2. сједнице Комисије;
  2. Разматрање пријава приспјелих на Јавни конкурс за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.