MENI

03. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

3.2.2003 16:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Administrativne komisije;
  2. Provođenje Odluke o pravima poslanika i delegata na stalnom radu u Parlamentarnoj skupštini BiH nakon 05.10.2002. godine;
  3. Razmatranje zahtjeva za profesionaliziranje poslanika;
  4. Utvrđivanje kriterija za ostvarivanje prava poslanika na odvojeni život i razmatranje pojedinačnih zahtjeva poslanika za ostvarivanje naknada iz prava na odvojeni život ;
  5. Izmjena i dopuna odluke Administrativne komisije vezane za realiziranje Zaključka o izjednačavanju prava predsjednika klubova Predstavničkog doma i Doma naroda i izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH;
  6. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.