MENI

06. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

10.4.2003 13:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Administrativne komisije;
  2. Razmatranje preostalih žalbi u kontekstu provođenja Odluke o pravima poslanika i delegata na stalnom radu u Parlamentarnoj skupštini BiH nakon 05.10.2002.godine;
  3. Razmatranje zahtjeva poslanika za profesionaliziranje radno-pravnog statusa U Parlamentarnoj skupštini BiH i zahtjeva za ostvarivanje naknada iz prava na odvojeni život od porodice;
  4. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.