MENI

07. сједница Административне комисије Представничког дома

30.6.2003. 12:00

Дневни ред:

  1. Разматрање приједлога Изборне комисије БиХ и Колегија Представничког дома о регулисању радно-правног статуса чланова Изборне комисије БиХ;
  2. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.