MENI

08. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

2.9.2003 11:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 6. i 7. sjednice Administrativne komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga rezolucije poslanika Zlatka Lagumdžije o obustavljanju povećanja plaća u institucijama BiH;
 3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta PS BiH za period januar- juni 2003. god.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na angažiranje vozača i naknadama za vozače;
 5. Razmatranje obaveze Administrativne komisije Predstavničkog doma za donošenjem odluke o utvrđivanju visine plaća i ostalih materijalnih prava članovima Izborne komisije BiH saglasno zaključku sjednice Predstavničkog doma održane 17.07.2003.god.
 6. Razmatranje prijedloga IP grupe BiH u IPU za preispitivanjem mogućnosti povoljnije nabavke vazduhoplovnih karata za potrebe članova PS BiH prilikom službenih putovanja;
 7. Razmatranje zahtjeva poslanika za profesiоnaliziranje radno-pravnog statusa u Parlamentarnoj skupštini BiH i zahtjeva za ostvarivanje naknada iz prava na odvojeni život od porodice i smještaj;
 8. Tekuća pitanja:
  a) Razmatranje zahtjeva uposlenika Stjepana Ilića za ostvarivanje naknada iz prava na odvojen život od porodice i smještaj;
  b) Razmatranje prigovora Mariofila Ljubića na način obračuna plaće;
  c) Zahtjev Martina Raguža, člana Kolegija PD-a, za naknadu uvećanih troškova korištenja mobilnog telefona;
  d) Zahtjev Srećka Bursaća, savjetnika predsjedavajućeg PD-a, za ostvarivanje naknada iz prava na odvojeni život od porodice i smještaj.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.