MENI

10. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

13.11.2003 15:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Administrativne komisije;
 2. Tekuća pitanja:
  a) Razmatranje zahtjeva Mlaćo Nadžide za ostvarivanje naknada iz prava na odvojeni život od porodice;
  b) Razmatranje zahtjeva Zorana Spasojevića za isplatu poslaničkog paušala;
  c) Razmatranje zahtjeva Milana Zjajića za isplatu naknada za odvojeni život od porodice;
  d) Razmatranje zahtjeva Muhameda Begovića za preispitivanje odluke Administrativne komisije o odbijanju zahtjeva za isplatu naknade plaće po prestanku mandata;
  e) Zahtjev poslanika Ive Mire Jovića za naknadu troškova korištenja mobilnog telefona;
  f) Razmatranje zahtjeva Nenada Mišića za ostvarivanje naknada iz prava na odvojeni život od porodice.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.