MENI

18. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

14.7.2004 8:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 17.sjednice Administrativne komisije,
  2. Usvajanje Izvješća i imenovanje izvjestitelja po rezoluciji o povlačenju iz procedure i uvođenju moratorija na sve zakone i odluke kojima se uvode nove privilegije izabranih dužnosnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti dr. Zlatka Lagumdžije,
  3. Informacija o mišljenju Ustavno -pravne komisije o Prijedlogu zakona o plaćama i naknadama nositelja sudačke i tužilačke funkcije i državnih službenika i uposlenika u Sudu i Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine,
  4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine broj: 01,02/7-126/00 od 11.travnja 2000,
  5. Pregled isplaćenih naknada za uposlene Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 1.1.2004. do 31.5.2004. po Zaključku sa 17.sjednice Administrativne komisije, 
  6. Troškovi reprezentacije za razdoblje 1.1.2004 - 31.5.2004. po Zaključku 17.sjednice,
  7. Pregled službenih putovanja u inozemstvo zastupnika i ostalih uposlenih u Parlamentarnoj skupštini BiH za razdoblje 1.1.2004 - 31.5.2004. po Zaključku sa 17.sjednice Administrativne komisije,
  8. Dogovor o zakazivanju zajedničke sjednice Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda i Administrativne komisije Zastupničkog doma Parlamentarne komisije Bosne i Hercegovine (Informacija po Izvješću o reviziji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2003, broj: 03-16-1-608/04 od 22.6.2004)

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.