MENI

19. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

26.7.2004 14:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 18.sjednice Administrativne komisije,
  2. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama nosilaca sudijske i tužilačke dužnosti i državnih službenika i zaposlenika u Sudu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine,
  3. Izvještaj o reviziji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2003.godinu,
  4. Izvještaj o izvršenju Budžeta s 30.6.2004.godine i mogućnosti restrukturiranja troškova po zaključku s 18.sjednice Administrativne komisije Predstavničkog doma Parlamentrane skupštine BiH,
  5. Informacija o preduzetim aktivnostima na izradi internih akata po zaključku sa 18.sjednice Administrativne konmisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
  6. Informacija o zaključku Vijeća ministara po zaključku 17.sjednice Administrativne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.