MENI

29. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

26.7.2005 9:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Administrativne komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Administrativne komisije za period od 1. juna do 30. juna 2005. godine;
  3. Razmatranje odgovora Savjeta ministara BiH na Zaključak Administrativne komisije od 30. juna 2005. godine;
  4. Razmatranje Zahtjeva Miloša Jovanovića za ostvarivanje prava na naknadu za odvojeni život i smještaj;
  5. Razmatranje poslaničkog pitanja;
  6. Informacija o imenovanju Mladena Potočnika za člana Administrativne komisije;
  7. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.