MENI

33. сједница Административне комисије Представничког дома

17.1.2006. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 31. сједнице Административне комисије и забиљешке од 21.12.2005. године;
  2. Разматрање захтјева Љиљане Милићевић за пријем у стални професионални радни однос;
  3. Разматрање дописа Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у вези с интерпелацијом посланика Мухамеда Морањкића;
  4. Разматрање иницијативе Колегијума Представничког дома ПСБиХ за одржавање заједничке сједнице Колегијума и Административне комисије Представничког дома ПСБиХ;
  5. Договор о изради Извјештаја о раду Административне комисије за период од 01.07. до 31.12.2005. године;
  6. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.