MENI

02. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

9.4.2003 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 1. zajedničke sjednice administrativnih komisija oba doma;
  2. Prijedlog odluke o pravima poslanika i delegata na stalnom radu u Parlamentarnoj skupštini BiH nakon 5.10.2002. godine;
  3. Prijedlog odluke o pravima savjetnika članova kolegija oba doma PSBiH;
  4. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH («Sl.glasnik BiH», br. 5/00);
  5. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Sekretarijatu PSBiH;
  6. Žalba Lejle Tafro;
  7. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.