MENI

08. заједничка сједница Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

3.3.2005. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника 7. заједничке сједнице;
 2. Разматрање извјешћа поткомисија;
 3. Информација о налазу Уреда за ревизију;
 4. Разматрање:
         а)   Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о начину обрачуна плаћа и осталих материјалних права заступника и изасланика у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, број: 01,02/7-126/00 од 11.травња 2000. године;
         б)   Прочишћеног текста Одлуке о начину обрачуна плаћа и осталих материјалних права заступника и изасланика у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, број: 01,02/7-126/00 од 11.травња 2000. године;
 5. Разматрање:
          а)   Одлуке о измјенама и допунама Правилника о плаћама и надокнадама државних службеника и намјештеника у Тајништву Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 01,02/7-02-289/00 од 23. студеног 2000. године
          б)   Прочишћеног текста Правилника о плаћама и надокнадама државних службеника и намјештеника у Тајништву Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 01,02/7-02-289/00 од 23. студеног 2000. године;
 6. Правилник о начину и увјетима кориштења интерних и екстерних услуга- репрезентације, ПТТ услуга, службеног возила, службене одјеће, тиска и стручне литературе у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине;
 7. Разно:
          а)   Разматрање Пословника Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине - као немјеродавне комисије;
          б)   Разматрање приједлога тајника Заједничких служби сукладно закључку 7. заједничке сједнице;
          ц)   Разматрање Захтјева за одобрење накнаде додатних трошкова изнад лимита за кориштење мобилног телефона, Закључци 23. сједнице Административне комисије Заступничког дома и 17. сједнице Комисије за финанцијске и административне послове Дома народа;
         д)   Разматрање Закључака са 25. сједнице Административне комисије Заступничког дома гледе захтјева координатора за ECPRD;
          е)  Заказивање сљедеће заједничке сједнице.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.