MENI

9. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

13.4.2005 10:00 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 8. zajedničke sjednice;
 2. Izvješće stručnih službi Tajništva po nalazu Ureda za reviziju;
 3. Verificiranje Pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Tajništvu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-02-289/00 od 23.11. 2000;
 4. Razmatranje prijedloga Potkomisije o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-126/00 od 11.4. 2000;
        a)  Razmatranje Zahtjeva za donošenje odluke o naknadi za rad u Istražnoj komisiji za trošenje donatorskih sredstava, broj: 01-011-1398/03 od 10.3.2005;
 1. Verificiranje Pročišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-126/00 od 11.4. 2000;
 2. Izvješće Potkomisije o Nacrtu pravilnika o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga - reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, tiska i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;
 3. Razno:
       a)  Razmatranje Izvješća Računovodstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o realizaciji Odluke o odobravanju isplate naknade za rad privremeno raspoređenim tajnicima zajedničkih komisija i izaslanstava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01/7-50-1-53-6-23/04 od 28.12.2004. i Odluke o dopuni Odluke o odobravanju isplate naknade za rad privremeno raspoređenim tajnicima zajedničkih komisija i izaslanstava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01/7-50-1-52-6-24/05 od 9.2.2005, Administrativne komisije Zastupničkog doma i Odluke o odobravanju isplate naknade za rad privremeno raspoređenim tajnicima zajedničkih komisija i izaslanstava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 02/3-50-1-53-6-23/04 od 29.12.2004, Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
      b)  Razmatranje nadležnosti Administrativne komisije Zastupničkog doma i Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrđenih aktima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
      c)  Razmatranje informacije Računovodstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ugovorima o djelu za poslove za koje su izdana rješenja za privremeno obavljanje dva posla;
     d)  Zakazivanje sljedeće zajedničke sjednice.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.