MENI

19. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

21.6.2006 10:00 Ostalo

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 18. zajedničke sjednice komisija;
 2. Razmatranje Predloga pravilnika o internoj kontroli i reviziji;
 3. Razmatranje tromjesečnog finansijskog izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2006. godine;
 4. Informacija o Izvještaju Kancelarije za reviziju finansijskog poslovanja Parlamentarne skupštine BiH;
 5. Razmatranje Elaborata programa posebne namjene – Evropske integracije i drugi oblici međunarodne saradnje Parlamentarne skupštine BiH;
 6. Zahtjev za preispitivanje Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja internih i eksternih usluga - reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini BiH, broj: 01/7,02/3-50-1-188-6-9/05, od 25.05.2005. godine, i Pravilnika o platama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-188-3-9/05, od 13. 04. 2005. godine;
 7. Verifikovanje prečišćenog teksta:
  • Odluke o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-188-4a-9/05, od 13. 04. 2005. godine;
  • Pravilnika o platama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-188-3-9/05, od 13. 04. 2005. godine;
 8. Tekuća pitanja:
       a) Informacija o nerealizovanim zaključcima komisija.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.