MENI

20. заједничка сједница Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

26.7.2006. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 19. заједничке сједнице;
  2. Разматрање Пројекције прорачуна Парламентарне скупштине БиХ за 2007. годину;
  3. Разматрање Извјешћа о извршењу Прорачуна Парламентарне скупштине БиХ за раздобље од 1.1. до 30.6.2006. године;
  4. Разматрање Извјешћа о ревизији Парламентарне скупштине БиХ за 2005. годину;
  5. Разматрање Правилника о међународним активностима Парламентарне скупштине БиХ;
  6. Разматрање Приједлога одлуке о измјенама и допунама Правилника о плаћама и накнадама упослених у Тајништву Парламентарне скупштине БиХ (прочишћени текст), број: 01/ 7, 02/3-50-1-17-4-19/06, од 21.6.2006. године;
  7. Разматрање Приједлога одлуке о допунама Правилника о начину и увјетима кориштења интерних и екстерних услуга - репрезентације, ПТТ услуга, службеног возила, служнене одјеће, тиска и стручне лиретуре у Парламентарној скупштини БиХ;
  8. Текућа питања:
  • Разматрање Замолбе за додјелу новчане помоћи.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.