MENI

11. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

14.12.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1248/21 od 21. 6. 2021. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-1228-9/21 od 26. 10. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1717/21 od 9. 9. 2021. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-1662-8/21 od 24. 11. 2021;
 3. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-1844/21 od 5. 10. 2021, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-6899-4/21 od 3. 11. 2021;
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1082/21 od 25. 5. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-5664/21 od 11. 10. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1606/21 od 9. 8. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8273/21 od 27. 10. 2021,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1644/21 od 18. 8. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8583/21 od 11. 11. 2021,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1645/21 od 18. 8. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8572/21 od 25. 10. 2021,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1663/21 od 24. 8. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8729/21 od 27. 10. 2021,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1718/21 od 9. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9384/21 od 18. 11. 2021,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1728/21 od 13. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-9455/21 od 17. 11. 2021,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1729/21 od 13. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9478/21 od 3. 11. 2021,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1811/21 od 30. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10062/21 od 18. 10. 2021,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1813/21 od 30. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9853/21 od 19. 10. 2021,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-1822/21 od 30. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10114/21 od 15. 11. 2021,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-1853/21 od 8. 10. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3805/21 od 20. 10. 2021,
  m) žalba broj: 05/2-50-17-1948/21 od 22. 10. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10906/21 od 22. 10. 2021,
  n) žalba broj: 05/2-50-17-1982/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10586/21 od 26. 10. 2021,
  o) žalba broj: 05/2-50-17-1900/21 od 13. 10. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10512/21 od 19. 10. 2021,
  p) žalba broj: 05/2-50-17-1989/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8384/21 od 28. 10. 2021,
  q) žalba broj: 05/2-50-17-2049/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8691/21 od 9. 11. 2021,
  r) žalba broj: 05/2-50-17-1428/21 od 14. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7492/21 od 18. 11. 2021,
  s) žalba broj: 05/2-50-17-1771/21 od 21. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9685/21 od 29. 11. 2021,
  t) žalba broj: 05/2-50-17-1786/21 od 24. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9863/21 od 19. 11. 2021,
  u) žalba broj: 05/2-50-17-2006/21 od 3. 11. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11280/21 od 29. 11. 2021,
  v) žalba broj: 05/2-50-17-2077/21 od 16. 11. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11575/21 od 29. 11. 2021;
  w) žalba broj: 05/2-50-17-1665/21 od 24. 8. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8756/21 od 29. 11. 2021;
 5. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-7387/21 od 12. 11. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi K. K, broj: 05/2-50-17-1380/21 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-10,5/21 od 4. 11. 2021);
 6. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-6934/21 od 9. 11. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi B. A, broj: 05/2-50-17-1312/21 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-9,5/21 od 14. 10. 2021);
 7. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-6130/21 od 29. 10. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi M. J, broj: 05/2-50-17-1141/21 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-8,3/21 od 22. 9. 2021);
 8. Tekuća pitananja

Dopunjeni dnevni red:

aa) žalba broj: 05/2-50-17-1732/21 od 13. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9410/21 od 3. 12 . 2021,

bb) žalba broj: 05/2-50-17-1752/21 od 17. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9463/21 od 3. 12. 2021,

cc) žalba broj: 05/2-50-17-1810/21 od 30. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10095/21 od 3. 12. 2021,

dd)žalba broj: 05/2-50-17-1997/21 od 2. 11. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11184/21 od 30. 11. 2021,

ee) žalba broj: 05/2-50-17-2148/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10291/21 od 1. 12. 2021.

 


NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.