MENI

Ustroj i osnovne funkcije

Opći podaci

Zdanje Parlamentarne skupštine BiH nalazi se u centralnom dijelu Sarajeva, u naselju Marijin dvor. Od Međunarodnog aerodroma Sarajevo udaljena je 8 km, a od Autobuskog i Željezničkog kolodvora 1 km.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ustanovljena je Ustavom BiH.

Ovo najviše zakonodavno tijelo Bosne i Hercegovine sastoji se od dvaju domova - Zastupničkog doma i Doma naroda - a sve zakonodavne odluke donose se usvajanjem u oba doma Parlamentarne skupštine BIH.

Mandat izabranih članova Parlamentarne skupštine do 2002. bio je dvije godine, a nakon izbora 2002. oni se biraju i delegiraju na mandat od četiri godine.

Parlamentarna skupština BiH donosi zakone, odobrava proračun i odlučuje o izvorima i iznosu prihoda za financiranje institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, potvrđuje imenovanje predsjedatelja i članova Vijeća ministara, daje suglasnost za ratificiranje međunarodnih ugovora i odlučuje o drugim pitanjima, nužnim za primjenu njezinih ovlasti ili dodijeljenih sporazumom entiteta.

Domovi Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH obavljaju zakonodavnu, informativnu i nadzornu aktivnost te reguliraju unutarnje ustrojstvo i način svojeg rada. Sjedište Parlamentarne skupštine BiH je u Sarajevu, Trg BiH 1.