MENI

Структура и основне функције

Општи подаци

Објекат Парламентарне скупштине БиХ налази се у централном дијелу Сарајева, у насељу Маријин двор. Од Међународног аеродрома Сарајево удаљен је 8 км, а од Аутобуске и Жељезничкe станице 1 км.

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Трг БиХ 1, 71000 Сарајево
Босна и Херцеговина

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине установљена је Уставом БиХ.

Овај највиши законодавни орган Босне и Херцеговине састоји се од два дома - Представничког дома и Дома народа, а све законодавне одлуке доносе се усвајањем у оба дома Парламентарне скупштине БиХ.

Мандат изабраних чланова Парламентарне скупштине до 2002. био је двије године а након избора 2002. они се бирају и делегирају на мандат од четири године.

Парламентарна скупштина доноси законе, одобрава буџет и одлучује о изворима и износу прихода за финансирање институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине, потврђује именовање предсједавајућег и чланова Савјета министара, даје сагласност за ратификацију међународних уговора и одлучује о другим питањима неопходним за спровођење њених овлашћења или додијељених споразумом ентитета.

Домови Парламентарне скупштине обављају законодавну, информативну и контролну активност и регулишу унутрашњу организацију и начин свог рада. Сједиште Парламентарне скупштине БиХ је у Сарајеву, Трг БиХ 1.