MENI
6.12.2019.

Zakazana 2. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 2. sjednicu Zastupničkog doma za srijedu, 18. prosinac 2019. godine sa početkom u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 1. Usvajanje Zapisnika konstituirajuće, 2. hitne, 3. hitne i 4. hitne sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja;
 3. Zahtjev zastupnika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s člankom 133. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zakon broj: 01-02-1-87/19 od 7. 1. 2019.;
 4. Zahtjev zastupnika Mirjane Marinković Lepić i Predraga Kojovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1626/18 od 26. 2. 2019.;
 5. Zahtjev zastupnika: Saše Magazinovića, Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1955/18 od 29. 3. 2019.;
 6. Zahtjev zastupnika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-951/19 od 8. 5. 2019.;
 7. Zahtjev zastupnika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1200/19 od 1. 7. 2019.;
 8. Imenovanje tri člana iz Zastupničkog doma u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 27. 9. 2017.);
 9. Imenovanje tri člana iz Zastupničkog doma u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-377/18 od 27. 2. 2018.);
 10. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o amandmanu i pristupanju na Ugovor o grantu od 15. 2. 2011. između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d., Općine Bijeljina, Republike Srpske i Europske banke za obnovu i razvoj za potporu projektu Bijeljina faza 2 – Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže, broj: 01,02-05-2-2111/18 od 18. 9. 2018.;
 11. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 6 na Sporazum o financiranju od 27. 2. 2006., zaključenog između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfF), kao ugovornih stranaka za Europski fond za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-05-2-2551/18 od 27. 11. 2018.;
 12. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekt autoceste na Koridoru Vc, poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) (Komponenta A), broj: 01,02-05-2-2583/18 od 29. 11. 2018.;
 13. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (projekt Koridor Vc – Dio 3) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-2584/18 od 29. 11. 2018.;
 14. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Sporazum o financiranju od 27. 8. 2007., zaključenog između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih stranaka za Kreditni garantni fond III. za promicanje mikro, malih i srednjih poduzeća, broj: 01,02-05-2-2585/18 od 29. 11. 2018.;
 15. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključenog 16. 12. 2013. g. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH (zajmoprimatelj), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (EP BiH) (agencija za izvedbu projekta) u iznosu od 65.000.000,00 eura – Vjetroelektrana Podveležje, broj: 01,02-05-2-2586/18 od 29. 11. 2018.;
 16. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekt autoceste na Koridoru Vc, poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta B), broj: 01,02-05-2-2600/18 od 30. 11. 2018.;
 17. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-2651/18 od 6. 12. 2018.;
 18. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa za energetsku učinkovitost za Zapadni Balkan (REEP), broj: 01,02-05-2-2653/18 od 6. 12. 2018.;
 19. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Europske investicijske banke, zaključenog 5. listopada 2011. u Luxembourgu i 25. listopada 2011. u Sarajevu – Projekt Bolnice u RS/A (Fi 31.243), broj: 01,02-05-2-2789/18 od 14. 12. 2018.;
 20. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Europske investicijske banke, zaključenog 22. rujna 2010. godine u Luxembourgu/Sarajevu – Vodovod i kanalizacija RS (Fi. 25.741), broj: 01,02-05-2-2790/18 od 14. 12. 2018.;
 21. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o financiranju (Koridor Vc, Počitelj – Bijača) između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, zaključenog 29. listopada 2014. u Sarajevu i 11. studenoga 2014. u Luxembourgu (Fi 83975-SERAPIS 2013-0476), broj: 01,02-21-1-149/19 od 17. 1. 2019.;
 22. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana Ugovora o kreditu br. BH-P2, zaključenog 20. listopada 2009. za Projekt izgradnje sustava za odsumporavanje dimnih plinova za Termoelektranu Ugljevik u vezi s produljenjem roka za isplatu između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu suradnju (JICA), broj: 01,02-21-1-308/19 od 8. 2. 2019.;
 23. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH5 (2017), broj: 01,02-21-1-359/19 od 15. 2. 2019.;
 24. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Europske unije, koju zastupa Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za Europske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-392/19 od 21. 2. 2019.;
 25. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Dodatno financiranje za Projekt energetske učinkovitosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-415/19 od 25. 2. 2019.;
 26. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 1 na Sporazum o grantu u okviru SIDA BiH Munic Watsan – Invest Grant, zaključenog od i između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB), broj: 01,02-21-1-616/19 od 20. 3. 2019.;
 27. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju zastupa Državno tajništvo za ekonomske poslove, koji se odnosi na odobravanje financijskog doprinosa u obliku donacije za Projekt prikupljanja otpadnih voda u Zenici, broj: 01,02-21-1-720/19 od 2. 4. 2019.;
 28. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i Grada Zenica (agencija za izvredbu projekta), koji zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 4.750.000,00 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica, broj: 01,02-21-1-721/19 od 2. 4. 2019.;
 29. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju Programa aktivnosti prekogranične suradnje Srbija-Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Europske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21-1-787/19 od 10. 4. 2019.;
 30. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske komisije o izmjeni Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske komisije koji se odnosi na IPA-in Jadranski program prekogranične suradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, broj: 01,02-21-1-813/19 od 16. 4. 2019.;
 31. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 1 na Sporazum o grantu za podršku državnom projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom CHP BiH-1 (2016), broj: 01,02-21-1-838/19 od 18. 4. 2019.;
 32. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekt Koridor Vc – obilaznica Doboj) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1211/19 od 2. 7. 2019.;
 33. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma – Projekt autoceste Nemila – Donja Gračanica između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, broj: 01,02-21-1-1590/19 od 6. 9. 2019.;
 34. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Europske investicijske banke, zaključenog 13. listopada 2011. u Luxmbourgu i 27. listopada 2011. u Sarajevu i naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 na Ugovor o financiranju /Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija A-Fi 31.529/ (ugovor o financiranju), broj: 01,02-21-1-1860/19 od 23. 10. 2019.;
 35. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Drugog amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s regionalnim stambenim programom i u vezi s drugim potprojektom u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1598/19 od 6. 9. 2019.;
 36. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provođenju Interreg IPA-inog programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014.-2020., broj: 01,02-21-1-1902/19 od 31. 10. 2019.;
 37. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju programa aktivnosti prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2015.-2017., za 2017. godinu, između Europske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1-1904/19 od 31. 10. 2019.
 38. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (P.Z.E.I),predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1027/18 od 18. 5. 2018. (drugo čitanje);
 39. Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu, predlagatelj: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-02-1-1352/19 od 2. 9. 2019. (prvo čitanje);
 40. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o provedbi zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u 2017. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-50-19-1190/18 od 6. 7. 2018.;
 41. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-1258/18 od 27. 7. 2018.;
 42. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Dopuni Informacije o realiziranju zaključaka s 45. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, materijal Uprave za neizravno oporezivanje BiH, broj: 01/3-50-3-3-21/17, veza: 01-50-1-15-45/17 od 6. 7. 2018.;
 43. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Šemsudina Dedića povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju priljevom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, s osvrtom na aktualnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona, broj: 01-50-1-1123/19 od 28. 6. 2019.;
 44. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključaka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju priljevom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, s osvrtom na aktualnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona, broj: 01-50-1-1123/19 od 28. 6. 2019.;
 45. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika: Dženanа Đonlagićа, Vlatkа Glavašа i Zlatanа Begićа povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju priljevom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, s osvrtom na aktualnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona, broj: 01-50-1-1123/19 od 28. 6. 2019. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću