MENI
6.12.2019.

Заказана 2. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине др Денис Звиздић сазвао је 2. сједницу Представничког дома за сриједу, 18. децембар 2019. године са почетком у 10 часова.


За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записникасa конститутивне, 2. хитне, 3. хитне и 4. хитне сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Коментари на добијене одговоре на посланичка питања;
 3. Захтјев посланика Дамира Арнаута за разматрање Приједлога закона о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу сачланом 133. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, закон број: 01-02-1-87/19 од 07. 01. 2019. године;
 4. Захтјев посланика Мирјане Маринковић Лепић и Предрага Којовића за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о лијековима и медицинским средствима по хитном законодавном поступку, у складу сачланом 133. Пословника, број: 01-02-1-1626/18 од 26. 02. 2019. године;
 5. Захтјев посланика: Саше Магазиновића, Јасмина Емрића и Шемсудина Мехмедовића за разматрање Приједлога закона о измјени и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговинепо хитном законодавном поступку, у складу сачланом 133. Пословника, број: 01-02-1-1955/18 од 29. 03. 2019. године;
 6. Захтјев посланика Саше Магазиновића за разматрање Приједлога закона о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине по хитном законодавном поступку, у складу сачланом 133. Пословника, број: 01-02-1-951/19 од 08. 05. 2019. године;
 7. Захтјев посланика Дамира Арнаута за разматрање Приједлога закона о измјени и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине по хитном законодавном поступку, у складу сачланом 133. Пословника, број: 01-02-1-1200/19 од 01. 07. 2019. године;
 8. Именовање три члана из Представничког дома у Заједничку комисију оба дома за постизање идентичног текстаЗакона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ (предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-2015/17 од 09. 08. 2017. и 27. 09. 2017);
 9. Именовање три члана из Представничког дома у Заједничку комисију оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ (предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-377/18 од 27. 02. 2018);
 10. Давање сагласности за ратификацију Уговора о амандману и приступању на Уговор о гранту од 15. 02.2011. године између Босне и Херцеговине, Водовода и канализације Бијељина а.д.,Општине Бијељина, Републике Српске иЕвропске банке за обнову и развој за подршку пројекту Бијељина фаза 2 – Постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење мреже,број: 01,02-05-2-2111/18 од 18.09.2018. године;
 11. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 6 на Споразум о финансирању од 27. 02.2006. године закључен између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора,и KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW), као уговорних страна за Европски фонд за Босну и Херцеговину, број: 01,02-05-2-2551/18 од 27. 11. 2018. године;
 12. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог фонда за међународни развој (ОФИД) за Пројекат аутопута на коридору 5ц поддионица Немила – Доња Грачаница (Зеница сјевер) (Компонента А), број: 01,02-05-2-2583/18 од 29.11.2018. године;
 13. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму (Пројекат Коридор 5ц – Дио 3) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-2584/18 од 29.11.2018. године;
 14. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 1 на Споразум о финансирању од 27. 08.2007. године закључен између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора,и KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW), као уговорних страна за Кредитни гарантни фонд III за промовисање микро, малих и средњих предузећа, број: 01,02-05-2-2585/18 од 29.11.2018. године;
 15. Давање сагласности за ратификацију Споразума о измјенама и допунама Споразума о зајму и пројекту закључен 16.12.2013. године између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW),и Босне и Херцеговине,коју представља Министарство финансија и трзора (зајмопримац),и Федерације Босне и Херцеговине, коју представља Федерално министарство финансија и Електропривреде БиХ д.д. Сарајево (ЕПБиХ) (агенција за реализовање пројекта) у износу од 65.000.000,00 евра – Вјетроелектрана Подвележје, број: 01,02-05-2-2586/18 од 29.11.2018. године;
 16. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овогфонда за међународни развој (ОФИД) за Пројекат аутопута на Коридору 5ц поддионица Немила – Доња Грачаница (Зеница Сјевер) (Компонента Б), број: 01,02-05-2-2600/18 од 30.11.2018. године;
 17. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму (Пројекат побољшања енергетске ефикасности у Болници Зеница) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-2651/18 од 06.12.2018. године;
 18. Давање сагласности за ратификацију Уговора о гранту (Пројекат побољшања енергетске ефикасности у Болници Зеница) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, који се односи на инвестициони грант из Регионалног програма за енергетску ефикасност за Западни Балкан (РЕЕП), број: 01,02-05-2-2653/18 од 06.12.2018. године;
 19. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 2 на Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке закључен 5. октобра 2011. године у Луксембургу и 25. октобра 2011. године у Сарајеву – Пројекат Болнице у РС/А (Фи 31.243), број: 01,02-05-2-2789/18 од 14.12.2018. године;
 20. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 2 на Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке закључен 22. септембра 2010. године у Луксембургу/Сарајеву – Водовод и канализација РС (Фи. 25.741),број: 01,02-05-2-2790/18 од 14.12.2018. године;
 21. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 1 на Уговор о финансирању (Коридор 5ц Почитељ – Бијача) између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке закључен 29. октобра 2014. године у Сарајеву и 11. новембра 2014. године у Луксембургу (Фи 83975-СЕРАПИС 2013-0476), број: 01,02-21-1-149/19 од 17.01.2019. године;
 22. Давање сагласности за ратификацију Амандмана Уговора о кредиту бр.БХ-П2 закључен 20. октобра 2009. године за Пројекат изградње система за одсумпоравање димних гасова за Термоелектрану Угљевик у вези са продужењем рока исплате између Босне и Херцеговине и Јапанске агенције за међународну сарадњу (ЈИЦА), број: 01,02-21-1-308/19 од 08. 02.2019. године;
 23. Давање сагласности за ратификацију Споразума о гранту између Развојне банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине у вези са Регионалним стамбеним програмом – БиХ5 (2017), број: 01,02-21-1-359/19 од 15. 02.2019. године;
 24. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању државног програма активности за Босну и Херцеговину за 2017. годину између Европске уније, коју представља Европска комисија, и Босне и Херцеговине, коју представља Дирекција за европске интеграције Савјета министара БиХ, број: 01,02-21-1-392/19 од 21.02.2019. године;
 25. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат енергетске ефикасности) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, број: 01,02-21-1-415/19 од 25.02.2019. године;
 26. Давање сагласности за ратификацију Амандмана бр. 1 на Споразум о гранту у оквиру СИДА БиХ Munic Watsan – Invest Grant закључен од и између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке (ЕИБ), број: 01,02-21-1-616/19 од 20.03.2019. године;
 27. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине, који представља Министарство финансија и трезора,и Владе Швајцарске Конфедерације, коју представља Државни секретаријат за економске послове, који се односи на одобравање финансијског доприноса у виду донације за пројекат прикупљања отпадних вода у Зеници, број: 01,02-21-1-720/19 од 02. 04.2019. године;
 28. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању и пројекту између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора, и Федерације Босне и Херцеговине, коју представља Федерално министарство финансија, и Града Зенице (агенција за реализовање пројекта), коју представља градоначелник, и KfW-а, Франкфурт на Мајни у износу од 4.750.000,00 евра – Прикупљање и третман отпадних вода Зеница, број: 01,02-21-1-721/19 од 02. 04.2019. године;
 29. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању Програма активности прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина за 2017. годину између Европске комисије, Владе Републике Србије и Босне и Херцеговине, број: 01,02-21-1-787/19 од 10.04.2019. године;
 30. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије о измјени Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије који се односи на ''ИПА Јадрански програм прекограничне сарадње''у оквиру Инструмента претприступне помоћи, број: 01,02-21-1-813/19 од 16.04.2019. године;
 31. Давање сагласности за ратификацију Амандмана бр.1 на Споразум о гранту за подршку државном пројекту стамбеног збрињавања између Развојне банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине у вези са Регионалним стамбеним програмом ЦХП БиХ-1 (2016), број: 01,02-21-1-838/19 од 18.04.2019. године;
 32. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму (Пројекат Коридор 5ц – обилазница Добој) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-21-1-1211/19 од 02. 07.2019. године;
 33. Давање сагласности за ратификацију Кредитног споразума – Пројекат аутопута Немила – Доња Грачаница између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски економски развој, број: 01,02-21-1-1590/19 од 06. 09.2019. године;
 34. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 2 на Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине, Републике Српске и Европске инвестиционе банке, закључен 13. октобра 2011. године у Луксмбургу и 27. октобра 2011. године у Сарајеву и накнадно измијењен Амандманом број 1 на Уговор о финансирању /Хитна помоћ у случају поплава и превенција А-Фи 31.529/ (Уговор о финансирању), број: 01,02-21-1-1860/19 од 23.10.2019. године;
 35. Давање сагласности за ратификацију Другог амандмана на Споразум о гранту између Развојне банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине у вези са регионалним стамбеним програмом и у вези са другим потпројектом у оквиру Државног пројекта стамбеног збрињавања у Босни и Херцеговини, број: 01,02-21-1-1598/19 од 06. 09.2019. године;
 36. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између Републике Хрватске и Босне и Херцеговине и Црне Горе о спровођењу Interreg IPA програма прекограничне сарадње између Републике Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе 2014-2020, број: 01,02-21-1-1902/19 од 31.10.2019. године;
 37. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању програма активности прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора 2015-2017, за 2017. годину, између Европске уније, Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе, број: 01,02-21-1-1904/19 од 31.10.2019. године.
 38. Приједлог закона о осигурању депозита у банкама БиХ (П.З.Е.И),предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-1027/18 од 18. 05. 2018. године (друго читање);
 39. Приједлог закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2019. годину, предлагач: Предсједништво БиХ, број: 01,02-02-1-1352/19 од 02. 09. 2019. године (прво читање);
 40. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Извјештају о спровођењу закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ у 2017. години, подносилац: Централна изборна комисије БиХ, број: 01,02-50-19-1190/18 од 06. 07. 2018. године;
 41. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности оИзвјештајуо раду Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2017. годину, број: 01,02-50-19-1258/18 од 27. 07. 2018. године;
 42. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Допуни Информације о реализацији закључака са 45. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, материјал Управе за индиректно опорезивање БиХ, број: 01/3-50-3-3-21/17, веза: 01-50-1-15-45/17 од 06. 07. 2018. године;
 43. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о приједлогу закључка посланика Шемсудина Дедића поводом расправе о Информацији Савјета министара Босне и Херцеговине о контроли и управљању приливом масовног броја миграната и избјеглица у Босну и Херцеговину саосвртом на актуелну безбједносну и хуманитарну ситуацију на подручју Унско-санског кантона, број: 01-50-1-1123/19 од 28. 06. 2019. године;
 44. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о приједлогу закључака посланика Јасмина Емрића поводом расправе о Информацији Савјета министара Босне и Херцеговине о контроли и управљању приливом масовног броја миграната и избјеглица у Босну и Херцеговину саосвртом на актуелну безбједносну и хуманитарну ситуацију на подручју Унско-санског кантона, број: 01-50-1-1123/19 од 28. 06. 2019. године;
 45. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о приједлогу закључка посланика: ЏенанаЂонлагића, Влатка Главашаи ЗлатанаБегићаповодом расправе о Информацији Савјета министара Босне и Херцеговине о контроли и управљању приливом масовног броја миграната и избјеглица у Босну и Херцеговину саосвртом на актуелну безбједносну и хуманитарну ситуацију на подручју Унско-санског кантона, број: 01-50-1-1123/19 од 28. 06. 2019. године. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу