MENI
23.1.2020.

Održana 4. sjednica Doma naroda

Na 4. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Zastupnički dom PSBiH.

Dom nije usvojio Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Kaznenog zakona BiH po hitnom postupku, čiji je predlagatelj izaslanik Zlatko Miletić. Prethodno, Dom je usvojio zahtjev izaslanika Miletića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Usvojeno je negativno mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda o Prijedlogu zakona o dopuni Izbornog zakona BiH u prvom čitanju, čiji je predlagatelj izaslanik Denis Bećirović. Usvajanjem ovog mišljenja, Dom je odbio ovaj Prijedlog zakona.

Dom je usvojio Godišnje konsolidirano izvješće interne revizije za 2017. godinu.

Usvojeno je i Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Dom naroda usvojio je i Izvješće o prestrukturiranjima rashoda institucija BiH u okviru proračunskih rashoda za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Usvojeno je i Izvješće o primjeni Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama BiH.

Također je usvojeno i Specijalno izvješće o izgledu, uprabi i zaštiti državnih, odnosno službenih obilježja/znakovlja u Bosni i Hercegovini, čiji je podnositelj Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućeno je Izvješće o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Uz ovo izvješće, Dom je usvojio zaključak u kome se od Vijeća ministara BiH traži dostavljanje informacije o tome koliko je, za posljednjih pet godina, isplaćeno novca iz Proračuna institucija BiH za troškove odvjetnika u kaznenim i drugim postupcima, odnosno za naknade štete zbog boravka u pritvoru osoba lišenih slobode koja su u kaznenom postupku pravosnažno oslobođena optužbe, te koliko je isplaćeno novca na osnovu presuda Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, za naknade zbog povrede članka 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (povreda prava na suđenje u razumnom roku).

Dom je primio k znanju Izvješće o provođenju Općih izbora i Izvješće o provođenju zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

K znanju je primljena i Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. prosinac 2017. godine.

Dom nije primio k znanju godišnja izvješća Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2017. i 2018. godinu.

Iz Doma naroda u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH imenovani su izaslanici Lidija Bradara, Dušanka Majkić i Munib Jusufović.

U Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH iz Doma naroda imenovani su izaslanici Lidija Bradara, Sredoje Nović i Munib Jusufović. 

Dom je usvojio Odluku o izmjeni odluke o imenovanju članova stalnih povjerenstava Doma naroda PSBiH prema kojoj je u Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i vezed umjesto Fahrudina Radončića imenovan Munib Jusufović.

Dom nije usvojio izaslaničku inicijativu Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim izaslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine kojim se osigurava potpuna i dosljedna implementacija četiri presude Europskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić/Finci, Azra Zornić, Ilijaz Pilav i Samir Šlaku“.

Nije usvojena izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim izaslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi informaciju o usklađivanju nastavnih planova i programa bh. entiteta RS i Srbije, s posebnim osvrtom na usklađenost ovih planova i programa s Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini“.

Dom nije usvojio ni izaslaničku inicijativu Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim izaslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene relevantnog zakonodavstva s ciljem provođenja presude Europskog suda za ljudska prava po tužbi Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Gradu Mostaru“.

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Ugovora o grantu (Koridor Vc u RS-u -Dio 1) između Bosne i Hercegovine, i Europske banke za obnovu i razvoj,
 • Konvencije o međunarodnim pravilima za sprječavanje sudara na moru 1972 (COLREGs),
 • Akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 2016. godine u Istanbulu,
 • Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), Ženeva, 19. svibnja 1956. godine,
 • Ugovora o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući i Mjesec i druga nebeska tijela,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom prometu između i izvan njihovih teritorija,
 • Protokola broj 15 uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
 • Protokola broj 16 uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • Izmjena i dopuna Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja – Barcelonska konvencija,
 • Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske u oblasti kinematografske koprodukcije,
 • Produženja važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o suradnji u oblasti obrazovanja,
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativni sporazum o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti,
 • Izmjena i dopuna Aneksa Konvencije o identifikacijskim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, Međunarodne organizacije rada,
 • Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje,
 • Izmjena i dopuna iz 2018. godine Kodeksa Konvencije o radu na moru (MLC) iz 2006. godine, Međunarodne organizacije rada,
 • Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka,
 • Sporazuma o vojno-financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacijskog protokola u svezi finansijske pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću