MENI
23.1.2020.

Одржана 4. сједница Дома народа

На 4. сједници Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) усвојен је, у првом читању, Приједлог закона о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, чији је предлагач Представнички дом ПСБиХ.

Дом није усвојио Приједлог закона о измјени и допунама Кривичног закона БиХ по хитном поступку, чији је предлагач делегат Златко Милетић. Претходно, Дом је усвојио захтјев делегата Милетића да се овај Приједлог закона разматра по хитном законодавном поступку.

Усвојено је негативно мишљење Уставноправне комисије Дома народа о Приједлогу закона о допуни Изборног закона БиХ у првом читању, чији је предлагач делегат Денис Бећировић. Усвајањем овог мишљења, Дом је одбио овај Приједлог закона.

Дом је усвојио Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2017. годину.

Усвојен је и Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2017. годину.

Дом народа усвојио је и Извјештај о преструктурисањима расхода институција БиХ у оквиру буџетских расхода за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.

Усвојен је и Извјештај о примјени Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама БиХ.

Такође је усвојен и Специјални извјештај о изгледу, употреби и заштити државних, односно службених обиљежја у Босни и Херцеговини, чији је подносилац Институција омбудсмена за људска права БиХ.

На усаглашавање Колегијуму Дома, ради непостојања ентитетске већине, упућен је Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за 2018. годину. Уз овај извјештај, Дом је усвојио закључак у коме се од Савјета министара БиХ тражи достављање информације о томе колико је, за посљедњих пет година, исплаћено новца из Буџета институција БиХ за трошкове адвоката у кривичним и другим поступцима, односно за накнаде штете због боравка у притвору лица лишених слободе која су у кривичном поступку правоснажно ослобођена оптужбе, те колико је исплаћено новца на основу пресуда Уставног суда БиХ и Европског суда за људска права у Стразбуру, за накнаде због повреде члана 6. Европске конвенције о људским правима и основним слободама (повреда права на суђење у разумном року).

Дом је примио к знању Извјештај о провођењу Општих избора и Извјештај о провођењу закона из надлежности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2018. годину.

К знању је примљена и Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31. децембар 2017. године.

Дом није примио к знању годишње извјештаје Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. и 2018. годину.

Из Дома народа у Заједничку комисију оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ именовани су делегати Лидија Брадара, Душанка Мајкић и Муниб Јусуфовић.

У Заједничку комисију оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ из Дома народа именовани су делегати Лидија Брадара, Средоје Новић и Муниб Јусуфовић. 

Дом је усвојио Одлуку о измјени одлуке о именовању чланова сталних комисија Дома народа ПСБиХ према којој је у Комисију за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације умјесто Фахрудина Радончића именован Муниб Јусуфовић.

Дом није усвојио делегатску иницијативу Дениса Бећировића која гласи: „Подносим делегатску иницијативу којом се задужује Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од 120 дана од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру достави амандмане на Устав Босне и Херцеговине којим се обезбјеђује потпуна и досљедна имплементација четири пресуде Европског суда за људска права у предметима Сејдић/Финци, Азра Зорнић, Илијаз Пилав и Самир Шлаку“.

Није усвојена делегатска иницијатива Дениса Бећировића која гласи: „Подносим делегатску иницијативу којом се задужује Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру достави информацију о усклађивању наставних планова и програма бх. ентитета РС и Србије, с посебним освртом на усклађеност ових планова и програма с Оквирним законом о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини“.

Дом није усвојио ни делегатску иницијативу Дениса Бећировића која гласи: „Подносим делегатску иницијативу којом се задужује Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру достави измјене релевантног законодавства с циљем провођења пресуде Европског суда за људска права по тужби Ирме Баралије против државе Босне и Херцеговине због неодржавања избора у Граду Мостару“.

Дом народа дао је сагласност за ратификацију:

 • Уговора о гранту (Коридор 5ц у РС-у -Дио 1) између Босне и Херцеговине, и Европске банке за обнову и развој,
 • Конвенције о међународним правилима за спрјечавање судара на мору 1972 (COLREGs),
 • Аката Свјетске поштанске уније који су усвојени на 26. конгресу одржаном 2016. године у Истанбулу,
 • Протокола уз Конвенцију о уговору о међународном превозу робе цестом (CMR), Женева, 19. маја 1956. године,
 • Уговора о начелима којима се уређује дјеловање земаља у истраживању и кориштењу свемира, укључујући и Мјесец и друга небеска тијела,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Уједињених Арапских Емирата о ваздушном саобраћају између и ван њихових територија,
 • Протокола број 15 уз Европску конвенцију о заштити људских права и темељних слобода, надлежност: Министарство за људска права и избјеглице БиХ,
 • Протокола број 16 уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода,
 • Измјена и допуна Конвенције о заштити Средоземног мора од загађења – Конвенција из Барселоне,
 • Уговора о слободној трговини између Босне и Херцеговине и Републике Турске,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Француске у области кинематографске копродукције,
 • продужења важења Протокола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о сарадњи у области образовања,
 • Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности и Административни споразум о провођењу Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности,
 • Измјена и допуна Анекса Конвенције о идентификационим документима помораца (ревидирана) број 185 из 2003. године, Међународне организације рада,
 • Конвенције Савјета Европе о фалсификовању медицинских производа и сличним кривичним дјелима која представљају пријетњу за јавно здравље,
 • Измјена и допуна из 2018. године Кодекса Конвенције о раду на мору (МЛЦ) из 2006. године, Међународне организације рада,
 • Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савезне Владе Аустрије о размјени и међусобној заштити класификованих података,
 • Споразума о војно-финансијској сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске и Имплементационог протокола у вези са финансијском помоћи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу