MENI
26.6.2020

Predsjedavajuća Delegacije PSBiH u PSVE Alma Čolo učestvovala je na video - sjednici Stalnog komiteta PSVE

Predsjedavajuća Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Alma Čolo danas je učestvovala na video - sjednici Stalnog komiteta PSVE.

Sjednicu je otvorio predsjednik PSVE Rik Daems, nakon čega su članovi Stalnog komiteta razmjenili mišljenja sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Grčke i predsjedavajućim Komiteta ministara Vijeća Evrope Miltiadisom Varvitsiotisom. U fokusu dijaloga bili su prioriteti Grčke tokom predsjedavanja Vijećem Evrope, koji su uslovljeni trenutnom situacijom pandemije korona virusa (COVID-19), prioritetom zaštite zdravlja ljudi, ali i drugim aktuelnim političkim pitanjima.

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Tedros Adhan Ghebreyesus putem video - linka govorio je o trenutnoj situaciji u vezi sa pandemijom COVID-19, naglašavajući važnost i ulogu parlamenata kao najviših zakonodavnih tijela u procesu odgovora država na ovaj izazov. U diskusiji nakon ovog obraćanja naglašeno je da su pojedine grupe, uključujući izbjeglice, mlade i žene, posebno ranjive u vremenu pandemije, kao i da su izloženi raznim oblicima nasilja i diskriminacije. Zaključeno je da saradnja država i razmjena iskustava u borbi protiv COVID- 19 predstavlja jedan od ključnih elemenata za suzbijanje pandemije, jer, kako je rečeno, samo zajedničko djelovanje može doprinijeti uspješnoj borbi protiv ovog globalnog izazova.

Članovima Stalnog komiteta obratio se i čelnik Delegacije PSVE u posmatračkoj misiji prijevremenih parlamentarnih izbora u Azerbejdžanu Frank Schwabe, koji se osvrnuo na tok tih izbora i zaključke posmatračke misije u vezi sa izborima u toj zemlji.

Stalni komitet PSVE, koga čine članovi Biroa PSVE i predsjedavajući delegacija svih država članica, ima zadatak da djeluje u ime PSVE između dva zasjedanja. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću