MENI
28.12.2020.

Priopćenje dvadeset i četiri zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH povodom podnošenja Zahtjeva Ustavnom sudu BiH radi rješavanja spora sa entitetom Republika Srpska

"Dvadeset i četiri zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijeli su danas Zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine radi rješavanja spora sa entitetom Republika Srpska koji je prouzrokovan donošenjem Odluka o utvrđivanju uvjeta za dodjelu koncesija putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korištenje HE "Buk Bijela",  HE "Foča" i HE "Paunci" na rijeci Drini, općina Foča.

Donošenje navedenih Odluka, Rješenja o dodjeli koncesije i zaključenje Ugovora o koncesiji predstavljaju aktivnosti protivne članku I/1., članku I/2. i članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine

Podnositelji zahtjeva smatraju da su vlasti entiteta Republika Srpska navedenim aktivnostima povrijedile Ustav Bosne i Hercegovine i  pravo države Bosne i Hercegovine da raspolaže državnom imovinom. Navedenim aktivnostima prekršene su i konačne i obvezujuće odluke Ustavnog suda BiH kojima je utvrđeno da  riječna voda i riječna korita predstavljaju "javno dobro" koje čini dio državne imovine (imovina države BiH).

Ustavni sud je u svojim prethodnim odlukama utvrdio da državna imovina ima poseban status, te da predstavlja odraz državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Pravo raspolaganja državnom imovinom, pa i ovdje spornim vodnim potencijalima rijeke Drine, sve do donošenja zakona o statusu državne imovine na razini BiH, ima isključivo država BiH. Svako drugo postupanje, posebno ovako jednostrano, je u suprotnosti sa Ustavom BiH, i treba se staviti izvan snage.

Stoga, zastupnici traže da Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvoji njihov zahtjev, utvrdi da navedeni akti entiteta Republika Srpska nisu u suglasnosti sa Ustavom BiH i da isti prestaju da važe nakon objave Odluke Ustavnog suda BiH u Službenom glasniku BiH.

Radi sprječavanja štetnih posljedica koje bi pobijane Odluke, Rješenja i Ugovori mogle proizvesti, zastupnici su predložili da Ustavni sud BiH donese privremenu mjeru kojom se obustavlja primjena Odluka, Rješenja i Ugovora o dodjeli koncesija radi izgradnje hidro-energetskih potencijala na rijeci Drini do konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u ovom predmetu" navodi se u zajedničkom priopćenju ispod kojeg su potpisi sljedećih zastupnika: Adil Osmanović, Alma Čolo, Denis Zvizdić, Safet Softić, Halid Genjac, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, Nermin Mandra, Edin Mušić, Damir Arnaut, Aida Baručija, Zlatan Begić, Enver Bjedić, Edita Đapo, Jasmin Emrić, Vlatko Glavaš, Zukan Helez, Predrag Kojović, Dženan Đonlagić, Saša Magazinović, Mirjana Marinković - Lepić, Nada Mladina, Nermin Nikšić i Mirsad Kukić. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću