MENI
28.12.2020.

Саопштење двадесет и четири посланика Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ поводом подношења Захтјева Уставном суду БиХ ради рјешавања спора са ентитетом Република Српска

"Двадесет и четири посланика Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине поднијели су данас Захтјев Уставном суду Босне и Херцеговине ради рјешавања спора са ентитетом Република Српска који је проузрокован доношењем Одлука о утврђивању услова за додјелу концесија путем преговарачког поступка за изградњу и коришћење ХЕ "Бук Бијела",  ХЕ "Фоча" и ХЕ "Паунци" на ријеци Дрини, општина Фоча.

Доношење наведених Одлука, Рјешења о додјели концесије и закључење Уговора о концесији представљају активности противне члану I/1., члану I/2. и члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине

Подносиоци захтјева сматрају да су власти ентитета Република Српска наведеним активностима повриједиле Устав Босне и Херцеговине и  право државе Босне и Херцеговине да располаже државном имовином. Наведеним активностима прекршене су и коначне и обавезујуће одлуке Уставног суда БиХ којима је утврђено да  ријечна вода и ријечна корита представљају "јавно добро" које чини дио државне имовине (имовина државе БиХ).

Уставни суд је у својим претходним одлукама утврдио да државна имовина има посебан статус, те да представља одраз државности, суверенитета и територијалног интегритета Босне и Херцеговине. Право располагања државном имовином, па и овдје спорним водним потенцијалима ријеке Дрине, све до доношења закона о статусу државне имовине на нивоу БиХ, има искључиво држава БиХ. Свако друго поступање, посебно овако једнострано, је у супротности са Уставом БиХ, и треба се ставити ван снаге.

Стога, посланици траже да Уставни суд Босне и Херцеговине усвоји њихов захтјев, утврди да наведени акти ентитета Република Српска нису у сагласности са Уставом БиХ и да исти престају да важе након објаве Одлуке Уставног суда БиХ у Службеном гласнику БиХ.

Ради спречавања штетних посљедица које би побијане Одлуке, Рјешења и Уговори могле произвести, посланици су предложили да Уставни суд БиХ донесе привремену мјеру којом се обуставља примјена Одлука, Рјешења и Уговора о додјели концесија ради изградње хидро-енергетских потенцијала на ријеци Дрини до коначне одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине у овом предмету" наводи се у заједничком саопштењу испод којег су потписи сљедећих посланика: Адил Османовић, Алма Чоло, Денис Звиздић, Сафет Софтић, Халид Гењац, Шемсудин Дедић, Шемсудин Мехмедовић, Нермин Мандра, Един Мушић, Дамир Арнаут, Аида Баручија, Златан Бегић, Енвер Бједић, Едита Ђапо, Јасмин Емрић, Влатко Главаш, Зукан Хелез, Предраг Којовић, Џенан Ђонлагић, Саша Магазиновић, Мирјана Маринковић - Лепић, Нада Младина, Нермин Никшић и Мирсад Кукић. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу