MENI
11.1.2021.

Održana 16. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda

Na 16. sjednici Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojeno je Zbirno mišlјenja o financijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu, koje će, s prijedlozima zaklјučaka i prilozima, biti upućeno Domu naroda PSBiH na očitovanje.

Prilozi i prijedlozi zaključaka odnose se na institucije koje su dobile „pozitivno mišljenje“, „pozitivno mišljenje sa skretanjem pozornosti“, te na institucije koje su dobile „mišljenje s rezervom“ i „mišljenje s rezervom sa skretanjem pozornosti“.

Povjerenstvo je usvojilo Izvješće o dodijelјenom tekućem grantu „Sufinanciranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, čiji je podnositelj Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Članovi Povjerenstva usvojili su i Izvješće o namjenskom utrošku grant sredstava u oblasti znanosti i kulture za 2018. godinu, čiji je podnositelj Ministarstvo civlinih poslova BiH.

Odgođeno je očitovanje o izaslaničkoj inicijativi Zlatka Miletića kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da na temelju članka 7. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine:

  • donese odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (minimalan iznos od 535,50 KM koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine),
  • uspostavi ekonomski i socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatima,
  • da, sukladno članku 9. Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine, u neposrednim pregovorima sa sindikatom preduzme hitne mjere kako bi postavlјene zahtjeve riješili sporazumno na obostrano zadovolјstvo i korist, kako bi se popravio egzistencijalni status zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Usvojen je zaključak kojim Povjerenstvo traži od Ministarstva financija i trezora BiH mišljenje o predloženoj inicijativi. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću