MENI
11.1.2021.

Одржана 16. сједница Комисије за финансије и буџет Дома народа

На 16. сједници Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) усвојено је Збирно мишлјења о финансијској ревизији институција БиХ за 2019. годину, које ће, с приједлозима заклјучака и прилозима, бити упућено Дому народа ПСБиХ на изјашњавање.

Прилози и приједлози закључака односе се на институције које су добиле „позитивно мишљење“, „позитивно мишљење са скретањем пажње“, те на институције које су добиле „мишљење с резервом“ и „мишљење с резервом са скретањем пажње“.

Комисија је усвојила Извјештај о додијелјеном текућем гранту „Суфинансирање пројеката невладиних организација у области превенције HIV-а и туберкулозе у Босни и Херцеговини за 2018. годину, чији је подносилац Министарство цивилних послова БиХ.

Чланови Комисије усвојили су и Извјештај о намјенском утрошку грант средстава у области науке и културе за 2018. годину, чији је подносилац Министарство цивилних послова БиХ.

Одгођено је изјашњавање о делегатској иницијативи Златка Милетића којом се налаже Савјету министара БиХ да на основу члана 7. Закона о плаћама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине:

  • донесе одлуку о висини основице за обрачун плаће запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2021. годину (минималан износ од 535,50 КМ колико је износила прије првог смањења 2008. године),
  • успостави економски и социјални дијалог са синдикатима у институцијама Босне и Херцеговине и потпише колективни уговор са синдикатима,
  • да, у складу са чланом 9. Закона о штрајку у институцијама Босне и Херцеговине, у непосредним преговорима са синдикатом предузме хитне мјере како би поставлјене захтјеве ријешили споразумно на обострано задоволјство и корист, како би се поправио егзистенцијални статус запослених у институцијама Босне и Херцеговине.

Усвојен је закључак којим Комисија тражи од Министарства финансија и трезора БиХ мишљење о предложеној иницијативи. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу