MENI
12.1.2021.

Одржана 60. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере

На 60. сједници Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине усвојен је Нацрт Извјештаја о раду Независне комисије за 2020. годину.

За наредну сједницу Независне комисије одгођено је изјашњавање о представкама затвореника Казнено – поправног завода Зеница број: 05/6-50-17-2232/20 од 18. 11. 2020. године и број: 05/6-50-17-2232-2/20 од 30. 11. 2020. године.

К знању је примљена Информација о посјети чланова Независне комисије Заводу за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ.

Независна комисија утврдила је План активности за фебруар 2021. године. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу