MENI
12.1.2021.

Članovi Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH održali video – sastanak sa članovima Kongresa SAD i predstavnicima Veleposlanstva SAD u BiH

Članovi Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH održali su danas video – sastanak sa članovima Kongresa SAD i predstavnicima Veleposlanstva SAD u Sarajevu na kome su razmijenjene informacije o radu Privremenog istražnog povjerenstva i iskustva sličnih istražnih povjerenstava Kongresa SAD u provedbi parlamentarnog nadzora.

Na sastanku, koji predstavlja nastavak suradnje između Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma PSBiH i Kongresa SAD, o konkretnim temama u svezi s radom istražnih povjerenstava govorili su član Potkomiteta za nadzor i istrage Komiteta Kongresa SAD za energetiku i trgovinu, kongresmen Markwayne Mullin i potpredsjednik Potkomiteta za nadzor i istrage Komiteta za energetiku i trgovinu Kongresa SAD Alan Slobodin.

Dužnosnici američkog Kongresa fokusirali su se na balansiranje političkog pritiska s kojim su suočeni članovi parlamentarnih istražnih povjerenstava s potrebom da se izradi značajno, korisno i utjecno izvješće koje treba da za rezultat ima konkretne pozitivne reforme u društvu. Istodobno, predstavnici Kongresa SAD podijeli su sa članovima Privremenog istražnog povjerenstva iskustva u svezi sa parlamentarnim istragama i nadzorom.

Predstavnici Kongresa SAD pozdravili su rad Privremenog istražnog povjerenstva, izražavajući uvjerenje da će njen pionirski poduhvat doprinijeti popravljanju stanja u pravosuđu BiH i uspostaviti nove standarde u oblasti parlamentarnog nadzora, s ciljem da snažan parlamentarni nadzor postane dobra praksa u BiH i u brojnim drugim oblastima.

Prema riječima kongresmena Mullina, Privremeno istražno povjerenstvo Zastupničkog doma PSBiH predstavlja povijesni presedan i prigodu da se uspostavi temelj za buduća parlamentarna istražna povjerenstva, kao i da javnost, kroz uspostavljanje smjernica, načina sačinjavanja izvješća, metodologije rada i postupka istrage, prihvati i podrži snažnu nadzornu ulogu državnog parlamenta u BiH.

S tim u svezi, predstavnici Kongresa SAD ukazali su na potrebu izbjegavanja politički motiviranih istraga, kao i na važnost prikupljanja istinitih dokaza i činjenica koje trebaju dovesti do konkretnih rezultata istrage. Naglasili su i važnost načina prezentacije rezultata istrage i izvješća ciljnim skupinama i široj javnosti.

Zahvaljujući se na konkretnoj potpori koju Kongres SAD i Veleposlanstvo SAD u BiH pružaju radu Privremenog istražnog povjerenstva, članovi Povjerenstva upoznali su predstavnike američkog Kongresa sa mandatom i dosadašnjim rezultatima u radu Povjerenstva. Ističući činjenicu da je Privremeno istražno povjerenstvo, uz snažnu potpou međunarodne zajednice, prevazišlo brojne probleme i pritiske s kojim se suočavalo na početku istrage o stanju u pravosudnim institucijama BiH, članovi Privremenog istražnog povjerenstva istaknuli su da su saslušali ogroman broj svjedoka i da će istraga biti okončana za nekoliko mjeseci, izradbom izvješća čiji je cilj da u značajnoj mjeri doprinese poboljšanju stanja u pravosuđu, reformira pravni okvir za djelovanje pravosudnih institucija, te stvori uvjete za eliminaciju političkog utjecaja u pravosuđu i za borbu protiv korupcije, što su, kako je naglašeno, ključni uvjeti da bi BiH dobila status kandidata za ulazak u Europsku uniju.

Ocjenjujući da ovakvi sastanci predstavljaju izuzetno korisnu razmjenu iskustava, članovi Privremenog istražnog povjerenstva izrazili su nadu da će se suradnja sa Kongresom SAD nastaviti i intenzivirati u svim oblastima, a posebno u pravcu otvaranja vrata za uspostavu vladavine prava i snažnijeg parlamentarnog nadzora u BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću