MENI
28.4.2021.

Održana 19. sjednica Zastupničkog doma

Na 19. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmotrena je Interpelacija zastupnika Predraga Kojovića, Nermina Nikšića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Zukana Heleza, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta.

Zastupnički dom odbio je prijedlog zaključaka podnositelja Interpelacije, među kojima i zahtjev podnositelja Interpelacije koji su od predsjedatelja Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije zatražili da podnese ostavku na tu dužnost. Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka zastupnika Jasmina Emrića koji glasi: „Zastupnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi i dostavi na razmatranje i usvajanje Plan saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom koronavirusa i oporavka gospodarstva u BiH za razdoblje 2021. – 2025. godine“.

Dom je, u drugom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji su predlagatelji zastupnice Mirjana Marinković Lepić i Aida Baručija.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Zahtjev zastupnika iz Kluba zastupnika SDA za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku.

Radi nedostatka entitetske većine, na usuglašavanje Kolegiju Doma upućeni su i Zahtjev zastupnika Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, kao i Zahtjev ovih zastupnika da se po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Zastupnički dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva o Prijedlogu zakona o Visokom tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, Prijedlogu zakona o Visokom sudbenom vijeću Bosne i Hercegovine u prvom čitanju i Prijedlogu zakona o Uredu disciplinskog tužitelja Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji su predlagatelji zastupnici iz Kluba Demokratske fronte. Sukladno Poslovniku Zastupničkog doma, Povjerenstvo je zaduženo da sačini novo mišljenje o ovim prijedlozima zakona.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka da se, radi nenazočnosti predlagatelja, odgodi rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama (P.Z.E.I.) u drugom čitanju, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.

Zastupnički dom usvojio je prijedlog zastupnika Nenada Stevandića da se u dnevni red naredne sjednice Doma uvrsti točka dnevnog reda koja glasi: „Donošenje zaklјučka kojim Zastupnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaklјučka, izrade i u PSBiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08), kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavlјanje lijeka u promet („Službeni glasnik BiH“, broj 75/11), s cilјem omogućavanja da se cjepiva protiv koronavirusa (COVID-19), čiju su uporabu prethodno odobrile Europska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalјa, odmah mogu staviti u uporabu i na teritoriji BiH. Ovakve izmjene i dopune navedenog zakona i podzakonskog akta važile bi do okončanja proglašene pandemije COVID-19“.

Usvojena su i izvješća o radu povjerenstava Zastupničkog doma PSBiH za 2020. godinu:

 • Izvješće o radu Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine,
 • Izvješće o radu Povjerenstva za promet i veze,
 • Izvješće o radu Povjerenstva za vanjske poslove,
 • Izvješće o radu Povjerenstva za financije i proračun,
 • Izvješće o radu Ustavnopravnog povjerenstva,
 • Izvješće o radu Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

Dom je usvojio i izvješća o radu zajedničkih povjerenstava obaju domova PSBiH za 2020. godinu:

 • Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH,
 • Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava,
 • Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj,
 • Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove,
 • Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za europske integracije

Zastupnički dom usvojio je i sljedeća izvješća:

 • Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju u 2020. godini;
 • Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu;
 • Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za lјudska prava BiH za 2020. godinu;
 • Izvješće o radu i Financijsko izvješće Agencije za poštanski promet BiH za 2020. godinu;
 • Izvješće o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeno je Godišnje izvješće Centralne banke BiH za 2020. godinu.

Dom je usvojio zaključak da, radi nenazočnosti predlagatelja, odgodi raspravu o Informaciji o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, čiji je podnositelj Ministarstvo sigurnosti BiH.

U Zajedničko povjerenstvo obaju domova za usuglašavanje teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (predlagatelj: Vijeće ministara BiH), Zastupnički dom imenovao je zastupnike Almu Čolo, Nikolu Lovrinovića i Obrena Petrovića.

Za člana Središnjeg izbornog povjerenstva BiH iz hrvatskog naroda Zastupničkog dom PSBiH imenovao je Vladu Rogića.

Zastupnički dom usvojio je Prijedlog zaklјučka o formiranju Interresorne radne skupine za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, čiji je predlagatelj Zajednički kolegij obaju domova PSBiH. Za članove Interresorne radne skupine Zastupnički dom imenovao je zastupnike:

Almu Čolo iz Kluba zastupnika SDA, Dženana Đonlagića iz Kluba zastupnika DF-a, Damira Arnauta iz Kluba zastupnika Naša stranka – Nezavisni blok, Nenada Stevandića iz Kluba zastupnika Srpski klub, Branislava Borenovića iz Kluba zastupnika SDS, PDP i DNS, Borjanu Krišto iz Kluba zastupnika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH, Sašu Magazinovića iz Kluba SDP BiH, Snježanu Novaković – Bursać iz Kluba SNSD-a.

Dom je na usugalašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, uputio sljedeće zastupničke inicijative:

 • zastupničku inicijativu zastupnika iz Kluba SDA, koja glasi: „Predlažemo da Ministarstvo obrane BiH za Zastupnički dom PSBiH sačini izvješće o uvjetima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvatajući njihov službeni, osobni, obiteljski i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za pobolјšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH“;
 • zastupnička inicijativa Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića „kojom se traži da Udarna skupina za borbu protiv trgovine lјudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi PSBiH izvješće o radu za razdoblje 2018. – 2020. godina“. Uz ovu zastupničku inicijativu, na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i prijedlog zaključka Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH koji glasi:

„Obvezuje se Vijeće ministara BiH da PSBiH dostavi Izvješće o radu Udarne skupine za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne migracije za razdoblje 2018. - 2020. godina, uključujući i 2020. godinu";

 • zastupnička inicijativa Vlatka Glavaša koja glasi: „U povodu povijesnog uspjeha petnaestogodišnje plivačice Lane Pudar iz Mostara koja je, isplivavši A olimpijsku normu u disciplini 100 metara delfin, postavila najbolјi rezultat u povijesti bosanskohercegovačkog plivanja i drugi najbolјi rezultat na svijetu u ovoj godini, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno nagradi. Također, predlažem da se Lani Pudar osigura novčana sredstva za pripreme i nastup na predstojećim olimpijskim igrama koje će se održati u Tokiju“;
 • modificirana zastupnička inicijativa Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta „kojom se Vijeću ministara BiH predlaže da, s cilјem optimizacije procesa javnih nabava, postizanja ušteda, a time i povećanja stupnja odgovornosti u trošenju proračunskog novca u institucijama Bosne i Hercegovine, u roku od 180 dana formira središnji nabavni organ, sukladno članku 4. stav (2) Zakona o javnim nabavama i člankom 2. Pravilnika o provedbi postupka zajedničke javne nabave i osnivanju središnjeg nabavnog tijela“;
 • zastupnička inicijativa Mire Pekić „kojom Zastupnički dom PSBiH, sukladno članku 35. Zakona o Vijeću ministara BiH ('Službeni glasnik BiH', broj: 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) obvezuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative riješi pitanje ocjenjivanja državnih službenika koji su opravdano odsutni sa posla, na način da osigura primjenu već postojećeg zakonskog rješenja iz članka 53.a stav (3) Zakona o radu u institucijama BiH, ili u slučaju da to nije moguće, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na ocjenu rada državnih službenika opravdano odsutnih sa posla“.

Zastupnički dom dao je suglasnost za ratificiranje:

 • Izmjena Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Amandmana 2. na Sporazum o grantu za potporu državnom programu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi sa stambenim regionalnim programom,
 • Sporazuma o zajmu (Projekt oporavka i potpore poduzećima/poslovnim subjektima) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (9183-BA),
 • Prvog amandmana na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja i u vezi sa šestim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću