MENI
11.6.2021

Saopćenje predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava Lazara Prodanovića povodom Svjetskog dana borbe protiv dječijeg rada

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Lazar Prodanović povodom 12. juna, Svjetskog dana borbe protiv dječijeg rada, uputio je saopćenje za javnost koje prenosimo u cjelosti:

“Gotovo pune dvije decenije, od 2002. godine, u cijelom svijetu 12. juni obilježava se kao Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada. Ovaj datum ustanovila je Međunarodna organizacija rada s ciljem pokretanja akcija u svijetu i podizanja svijesti protiv dječijeg rada i zapošljavanja djece, kao i traženja podrške vlasti, socijalnih partnera, civilnog društva i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja djece.

Riječ je o ozbiljnom globalnom problemu, budući da je, prema podacima relevantnih međunarodnih organizacija, prisilnom radu i izrabljivanju danas izloženo više od  200 miliona djece starosti od 5 do 14 godina. Na opasnim poslovima u izrazito štetnim uslovima radi oko 130 miliona djece, više od milion djece su žrtva prodaje, a oko 300 hiljada djece nose oružje i učestvuju u ratovima širom svijeta. Isti podaci govore da svake godine od posljedica nesreća na radu umre više od 20. 000 djece.

Obaveze Bosne i Hercegovine da preduzima aktivnosti na potpunom iskorjenjivanju dječijeg rada i prisilnog zapošljavanja proističu iz ratifikacije Konvencije Ujedinjenih nacija (UN) o pravima djeteta, ratifikacije Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 182 o najgorim oblicima iskorištavanja dječijeg rada, kao i iz prihvatanja Ciljeva Agende UN za održivi razvoj, kojima je predviđeno da se do 2025. godine iskorijene svi oblici dječijeg rada.

Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada prilika je da podsjetimo institucije vlasti na svim nivoima u BiH, a posebno institucije koje se direktno bave ovim pitanjem, kao što je Vijeće za djecu BiH koje djeluje pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, na potrebu da preduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se ispunile obaveze koje proističu iz pomenutih međunarodnih dokumenata s ciljem potpunog iskorjenjivanja dječijeg rada, te prisilnog zapošljavanja i iskorištavanja djece. Također pozivam sve organizacije civilnog društva koje se aktivno bave ovim problemom, te relevantne međunarodne organizacije koje pružaju podršku realizaciji programa i akcionih planova u vezi s ovim važnim pitanjem da ulože dodatne napore kako bi djeca u Bosni i Hercegovini uživala sva prava proistekla iz međunarodnih konvencija. U tom poslu uvijek mogu da računaju na partnerski odnos i podršku Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH”, kaže se na kraju saopćenja predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH Lazara Prodanovića. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću