MENI
12.5.2022

Zakazana 29. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 29. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 7. juni 2022. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog amandmana II, III, IV. i V. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić i Damir Arnaut, broj: 01-01-1-1794/21 od 27. 9. 2021. (prvo čitanje);
 4. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, broj: 01-01-1-573/22 od 13. 4. 2022. (prvo čitanje);
 5. Zahtjev poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-687/22 od 29. 4. 2022;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, broj: 01-02-1-863/21 od 21. 4. 2021. (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1904/21 od 14. 10. 2021. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, Safet Softić, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-563/22 od 11. 4. 2022, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 9. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Damira Arnauta da se u dnevni red 28. sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: Odluka Predstavničkog doma koja glasi: „Predstavnički dom obavještava Dom naroda da ispred Predstavničkog doma, u svojstvu predstavnika predlagača, sjednicama Doma naroda, komisija tog doma i zajedničkih komisija može prisustvovati bilo koji poslanik koji je bio predlagač datog zakona u Predstavničkom domu ili drugi poslanik kojeg posebnim zaključkom odredi Predstavnički dom“, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-50-1-15-28/22, veza: 01-50-1-667/22 od 28. 4. 2022;
 10. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanice Mirjane Marinković-Lepić za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-505/22 od 28. 4. 2022;
 11. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Nikole Lovrinovića za razmatranje Prijedloga zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-529/22 od 28. 4. 2022;
 12. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Adila Osmanovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-652/22 od 28. 4. 2022;
 13. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu, broj: 05/7-39-1-269/22 od 28. 4. 2022;
 14. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 05/6-50-15-364/22 od 28. 4. 2022;
 15. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-02-4-369/22 od 28. 4. 2022;
 16. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-2201/21 od 28. 4. 2021;
 17. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH, podnosilac: Ured za reviziju institucijama BiH, broj: 01/4-16-1-2224/21 od 28. 4. 2021;
 18. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-402/22 od 28. 4. 2022;
 19. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini, broj: 01,02-50-18-420/22 od 28. 4. 2022;
 20. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2021. godinu, broj: 01-50-18-507/22 od 28. 4. 2022;
 21. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključaka poslanika Jasmina Ermića povodom rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a koji glase:
  1. „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo pravde BiH da u roku od 30 dana izradi i dostavi u zakonodavni postupak izmjene Zakona o izvršnom postupku Bosne i Hercegovine na način da se potraživanje za RTV taksu smatra vjerodostojnom ispravom.
  2. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u najkraćem roku predloži izmjene Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine na način da se osigura održivo finansiranje sva tri javna RTV servisa Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-15-28/22, veza broj: 01,02-50-18-476/22 od 28. 4. 2022;
 22. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključaka poslanika iz Kluba SDA povodom rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a koji glase:
  1. „Tražimo od Poreske uprave FBiH da, u saradnji s Vladom FBiH, deblokira račun BHRT-a.
  2. Pozivamo Vijeće ministara BiH da što prije razmatra aktuelnu situaciju u vezi s finansiranjem Javnog servisa.
  3. Tražimo da nadležni sud ubrza rješavanje predmeta koji se odnose na povrat duga od prikupljanja RTV takse.
  4. Tražimo od Vlade FBiH i Parlamenta FBiH da usklade svoj Zakon o izvršnom postupku FBiH u dijelu prinudne naplate sa istim zakonom u RS-u.
  5. Predlažemo Odboru JRT sistema BiH da izradi novi model naplate RTV takse kojim bi se na jedinstven način prikupljala RTV taksa na cijeloj teritoriji BiH“, broj: 01-50-1-15-28/22, veza broj: 01,02-50-18-476/22 od 28. 4. 2022;
 23. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika Nermina Nikšića povodom rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a koji glasi:
  „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nalaže Vijeću ministara BiH i resornom Ministarstvu komunikacija i prometa BiH da hitno preduzme aktivnosti na rješavanju blokade računa BHRT-a, osiguravanju naplate potraživanja, te stvaranja pretpostavki za nastavak normalnog i stabilnog funkcioniranja BHRT-a“, broj: 01-50-1-15-28/22, veza broj: 01,02-50-18-476/22 od 28. 4. 2022;
 24. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika: Mirjane Marinković – Lepić, Aide Baručije i Predraga Kojovića povodom rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a koji glasi:
  „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od RTV Federacije da sredstva koja na ime neuplaćenih sredstava od RTV takse duguje RTRS-u, u iznosu od oko 15 miliona KM, doznači BHRT-u, s ciljem saniranja dijela duga od preko 60 miliona KM, koji na ime neuplaćenih sredstava od RTV takse duguje BHRT-u“, broj: 01-50-1-15-28/22, veza broj: 01,02-50-18-476/22 od 28. 4. 2022;
 25. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika: Mirjane Marinković – Lepić, Aide Baručije i Predraga Kojovića povodom rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a koji glasi:
  „Traži se od Vijeća ministara BiH da u roku od 30 dana osigura efikasnu naplatu RTV takse u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, isplatu svih dugovanja na ime RTV takse od strane drugih emitera, te da dostavi sve informacije o izbjegavanju naplate i isplate dugovanja nadležnim tužilaštvima“, broj: 01-50-1-15-28/22, veza broj: 01,02-50-18-476/22 od 28. 4. 2022;
 26. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a, broj: 01,02-50-18-476/22 od 28. 4. 2022;
 27. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji odluku o kvalitetu naftnih tečnih goriva koja je neophodan uslov za članstvo Bosne i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i uputi je u parlamentarnu proceduru, broj: 01-50-1-267/22 od 28. 4. 2022;
 28. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o modificiranoj poslaničkoj inicijativi Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da u roku od 75 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim će se značajno pooštriti sankcije za određena djela propisana navedenim zakonom, broj: 01-50-1-352-2/22 od 28. 4. 2022;
 29. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 60 dana stavi na dnevni red i odluči po zahtjevima institucija Bosne i Hercegovine za davanje saglasnosti na pravilnike ili izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji državnih institucija. Također, Vijeće ministara BiH se obavezuje da institucije koje još uvijek nisu dostavile na vrijeme zahtjeve za saglasnost za navedene akte obaveže na dostavljanje akata u roku od maksimalno 180 dana, te da u istom roku riješi eventualno sporna pitanja s institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-521/22 od 28. 4. 2022;
 30. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o modificiranoj poslaničkoj inicijativi Mirjane Marinković-Lepić kojom se predlaže Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH da u roku od 90 dana pokrenu inicijativu prema Vijeću ministara BiH kojom će se korigirati cijena takse koja se plaća prilikom izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi“, broj: 01-50-1-543/22 od 28. 4. 2022;
 31. Izvještaj komisije Kolegija Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu rezolucije, predlagač: poslanik Nikola Lovrinović, broj: 01-02-1-544/22 od 28. 4. 2022;
 32. Izvještaj Privremene zajedničke komisije oba doma o utvrđivanju identičnog teksta Zakona ozaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, zakon broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 4. 2021;
 33. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021;
 34. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2020. godinu:
  1)    Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01-16-9-1259/21 od 22. 6. 2021;
  2)    Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01-16-9-1260/21 od 22. 6. 2021;
  3)    Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01-16-9-1261/21 od 22. 6. 2021;
  4)    Agencije za poštanski promet BiH, broj: 01-16-9-1262/21 od 22. 6. 2021;
  5)    Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01-16-9-1263/21 od 22. 6. 2021;
  6)    Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, broj: 01-16-9-1264/21 od 22. 6. 2021;
  7)    Agencije za sigurnost hrane BiH, broj: 01-16-9-1265/21 od 22. 6. 2021;
  8)    Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01-16-9-1266/21 od 22. 6. 2021;
  9)    Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01-16-9-1267/21 od 22. 6. 2021;
  10)  Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01-16-9-1268/21 od 22. 6. 2021;
  11)  Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01-16-9-1269/21 od 22. 6. 2021;
  12)  Fonda za povratak BiH, broj: 01-16-9-1270/21 od 22. 6. 2021;
  13)  Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, broj: 01-16-9-1271/21 od 22. 6. 2021;
  14)  Instituta za mjeriteljstvo BiH, broj: 01-16-9-1272/21 od 22. 6. 2021;
  15)  Komisije za koncesije BiH, broj: 01-16-9-1273/21 od 22. 6. 2021;
  16)  Konkurencijskog vijeća BiH, broj: 01-16-9-1274/21 od 22. 6. 2021;
  17)  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01-16-9-1275/21 od 22. 6. 2021;
  18)  Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-16-9-1276/21 od 22. 6. 2021;
  19)  Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01-16-9-1277/21 od 22. 6. 2021;
  20)  Centralne izborne komisije BiH, broj: 01-16-9-1278/21 od 22. 6. 2021;
  21)  Tužilaštva BiH, broj: 01-16-9-1279/21 od 22. 6. 2021;
  22)  Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01-16-9-1280/21 od 22. 6. 2021;
  23)  Ureda za zakonodavstvo BiH, broj: 01-16-9-1281/21 od 22. 6. 2021;
  24)  Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01-16-9-1471/21 od 23. 7. 2021;
  25)  Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01-16-9-1472/21 od 23. 7. 2021;
  26)  Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01-16-9-1474/21 od 23. 7. 2021;
  27)  Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01-16-9-1475/21 od 23. 7. 2021;
  28)  Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01-16-9-1480/21 od 23. 7. 2021;
  29)  Agencije za unapređenje stranih investicija BiH, broj: 01-16-9-1482/21 od 23. 7. 2021;
  30)  Arhiva BiH, broj: 01-16-9-1483/21 od 23. 7. 2021;
  31)  Centra za uklanjanje mina u BiH, broj: 01-16-9-1484/21 od 23. 7. 2021;
  32)  Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, broj: 01-16-9-1486/21 od 23. 7. 2021;
  33)  Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01-16-9-1487/21 od 23. 7. 2021;
  34)  Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01-16-9-1488/21 od 23. 7. 2021;
  35)  Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01-16-9-1489/21 od 23. 7. 2021;
  36)  Instituta za akreditiranje BiH, broj: 01-16-9-1490/21 od 23. 7. 2021;
  37)  Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari – Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, broj: 01-16-9-1491/21 od 23. 7. 2021;
  38)  Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 01-16-9-1493/21 od 23. 7. 2021;
  39)  Odbora državne službe za žalbe, broj: 01-16-9-1494/21 od 23. 7. 2021;
  40)  Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01-16-9-1496/21 od 23. 7. 2021;
  41)  Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01-16-9-1497/21 od 23. 7. 2021;
  42)  Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01-16-9-1498/21 od 23. 7. 2021;
  43)  Ureda za veterinarstvo BiH, broj: 01-16-9-1499/21 od 23. 7. 2021;
  44)  Ustavnog suda BiH, broj: 01-16-9-1501/21 od 23. 7. 2021;
  45)  Vijeća za državnu pomoć BiH, broj: 01-16-9-1503/21 od 23. 7. 2021;
  46)  Agencije za državnu službu BiH, broj: 01-16-9-1549/21 od 2. 8. 2021;
  47)  Agencije za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01-16-9-1550/21 od 2. 8. 2021;
  48)  Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01-16-9-1551/21 od 2. 8. 2021;
  49)  Agencije za statistiku BiH, broj: 01-16-9-1552/21 od 2. 8. 2021;
  50)  Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, broj: 01-16-9-1553/21 od 2. 8. 2021;
  51)  Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01-16-9-1554/21 od 2. 8. 2021;
  52)  Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 01-16-9-1555/21 od 2. 8. 2021;
  53)  Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, broj: 01-16-9-1556/21 od 2. 8. 2021;
  54)  Granične policije BiH, broj: 01-16-9-1557/21 od 2. 8. 2021;
  55)  Instituta za nestale osobe BiH, broj: 01-16-9-1558/21 od 2. 8. 2021;
  56)  Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01-16-9-1559/21 od 2. 8. 2021;
  57)  Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01-16-9-1560/21 od 2. 8. 2021;
  58)  Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-9-1561/21 od 2. 8. 2021;
  59)  Ministarstva odbrane BiH, broj: 01-16-9-1562/21 od 2. 8. 2021;
  60)  Ministarstva pravde BiH, broj: 01-16-9-1563/21 od 2. 8. 2021;
  61)  Ministarstva komunikacija i prometa BiH, broj: 01-16-9-1564/21 od 2. 8. 2021;
  62)  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01-16-9-1565/21 od 2. 8. 2021;
  63)  Ministarstva vanjskih poslova BiH, broj: 01-16-9-1566/21 od 2. 8. 2021;
  64)  Pravobranilaštva BiH, broj: 01-16-9-1567/21 od 2. 8. 2021;
  65)  Predsjedništva BiH, broj: 01-16-9-1568/21 od 2. 8. 2021;
  66)  Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01-16-9-1569/21 od 2. 8. 2021;
  67)  Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01-16-9-1570/21 od 2. 8. 2021;
  68)  Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-9-1571/21 od 2. 8. 2021;
  69)  Suda BiH, broj: 01-16-9-1572/21 od 2. 8. 2021;
  70)  Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01-16-9-1573/21 od 2. 8. 2021;
  71)  Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj: 01-16-9-1574/21 od 2. 8. 2021;
  72)  Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, broj: 01-16-9-1575/21 od 2. 8. 2021;
  73)  Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01-16-9-1576/21 od 2. 8. 2021;
 35. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2021. godinu, broj: 01/4-16-9-526/22 od 5. 4. 2022;
 36. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 05/1-50-15-646/22 od 25. 4. 2022. i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 05/1-50-15-647/22 od 25. 4. 2022;
 37. Izvještaji o radu stalnih komisija Predstavničkog doma za 2021. godinu:
  1)  Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije, broj: 01/1-50-3-55/22 od 2. 2. 2022,
  2)  Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine, broj: 01-50-3-55-2/22 od 7. 3. 2022;
  3)  Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije, broj: 01-50-3-55-3/22 od 10. 3. 2022;
  4)  Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 01-50-3-55/22 od 15. 3. 2022;
  5)  Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove, broj: 01/2-50-3-55/22 od 26. 4. 2022;
 38. Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu:
  1)  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 01,02-50-14-245/22 od 11. 2. 2022;
  2)  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 01,02-50-14-245/22 od 7. 3. 2022;
  3)  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-17/22, veza: 01,02-50-14-245/22 od 8. 3. 2022;
  4)  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 01,02-50-14-245/22 od 10. 3. 2022;
 39. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 01-09-555/22 od 7. 4. 2022;
 40. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, broj: 03/6-34-1-684/22 od 29. 4. 2022;
 41. Poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 90 dana korigira cijenu takse koja se plaća prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva te da je uskladi s taksama država u regionu“, broj: 01-50-1-542/22 od 6. 4. 2022;
 42. Poslanička inicijativa Aide Baručije, Saše Magazinovića, Edite Đapo, Dženana Đonlagića, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić i Šemsudina Mehmedovića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo, broj: 01-50-1-633/22 od 21. 4. 2022;
 43. Poslanička inicijativa Edite Đapo, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 15 dana usvoji Odluku kojom se suspendira carinska stopa na uvoz električnih i značajno umanjuje carinska stopa na uvoz hibridnih automobila“, broj: 01-50-1-744/22 od 11. 5. 2022;
 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodica koji čine dio domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija, broj: 01,02-21-1-611/22 od 15. 4. 2022;
 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja, broj: 01,02-21-1-612/22 od 15. 4. 2022;
 46. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju, broj: 01,02-21-1-713/22 od 5. 5. 2022;
 47. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o pograničnom saobraćaju, broj: 01,02-21-1-714/22 od 5. 5. 2022;
 48. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike, broj: 01,02-21-1-715/22 od 5. 5. 2022. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću