MENI
17.11.2022

Održana 82. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 82. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljen je k znanju dopis Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj 04-15-1-1461-10/22 od 26. 10. 2022. godine. Članovi Nezavisne komisije nastavit će rad po ovom predmetu u skladu s nadležnostima Komisije.

Članovi Nezavisne komisije dogovorili su novi termin posjete Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Na sjednici je utvrđen odgovor na Molbu za dostavljanje podataka radi obrade zahtjeva prispjelog na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, broj UP1/03/13-50-18-39/22 od 31. 10. 2022. godine.

Utvrđen je i Plan aktivnosti za decembar 2022. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću