MENI
21.11.2022

Članovi Delegacije PSBiH u PSNATO-a Nikola Lovrinović i Obren Petrović učestvuju na 68. godišnjem zasjedanju PSNATO-a u Madridu

Zamjenik predsjedavajućeg Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini NATO-a (PSNATO) Nikola Lovrinović i član Delegacije Obren Petrović učestvuju na 68. godišnjem zasjedanju PSNATO-a, koje se održava u Madridu, uz učešće oko 270 poslanika iz 30 zemalja članica NATO-a i oko 100 poslanika iz 25 partnerskih zemalja i međunarodnih organizacija.

Lovrinović i Petrović prvog i drugog dana zasjedanja učestvovali su u radu Komiteta za ekonomiju i sigurnost PSNATO-a, na kojem je izvjestilac tog Komiteta Mihail Ščerba  prezentovao Izvještaj : “Zapadni Balkan: Rat Rusije protiv Ukrajine i dugotrajni izazovi regiona”.

Zamjenik predsjedavajućeg Delegacije PSBiH Nikola Lovrinović u svom izlaganju naglasio je da neki detalji iz Izvještaja ne prikazuju stanje u Bosni  i Hercegovini dovoljno objektivno jer su, kako je rekao, u međuvremenu održani Opći izbori, visoki predstavnik u BiH izvršio je promjene Izbornog zakona BiH, definisani su uslovi Evropske unije (EU) za mogući status kandidata za članstvo u EU, a usvojen je i Program reformi za 2021. i 2022. godinu, kao politički i pravni okvir za saradnju BiH i NATO-a.

S tim u vezi, Lovrinović je uložio pet amandmana na tekst Izvještaja, od kojih je jedan prihvaćen, a odnosi se na konstataciju o “vidljivim etničkim podjelama”, s čim se Lovrinović nije složio. Lovrinović je rekao da etničke zajednice u BiH mogu imati nesporazume i različita viđenja o funkcionisanju zajedničke države, te upozorio da država ne može biti iznad njih, nego izraz njihove političke volje.  

Ključne teme o kojima se u Madridu raspravljalo jesu odluke sa Samita NATO-a, njihova usklađenost sa Novim strateškim konceptom NATO-a, te pitanje njihove operacionalizacije i provođenja. Razgovaralo se i o pružanju podrške Ukrajini, kao i suočavanju sa prijetnjom Rusije.

Na dnevnom redu zasjedanja bili su i izvještaji na teme: „Lekcije naučene iz angažovanja NATO-a u Afganistanu"; „NATO partnerstvo i budućnost politike otvorenih vrata, uključujući pristupanje Finske i Švedske"; „Izazovi stabilnosti na Zapadnom Balkanu", „Bliski istok i sjeverna Afrika"; „Rastući strateški značaj Azije i Indo-Pacifika"; „Stalna prijetnja terorizma"; „Uloga i doprinos žena miru i sigurnosti"; „Sajber sigurnost i odbrana"; „Sigurnosni uticaj klimatskih promjena"; „Strateški izazovi trgovine i korupcije", kao i „Budućnost ratovanja".

U radu 68. godišnjeg zasjedanja PSNATO-a, zajedno sa Delegacijom PSBiH,  učestvuju i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji Danka Savić i šef Misije Bosne i Hercegovine pri NATO-u, ambasador Mitar Kujundžić. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću