MENI
15.3.2023.

Zakazana 3. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 3. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utorak, 28. ožujak 2023. godine sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:   

U skladu s člankom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, izaslanicima će biti omogućeno postavljati pitanja u usmenom obliku.

 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Izvješće o postizanju istovjetnog teksta Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini, dostavljeno od Zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za usuglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-02-1-298/22 od 14. 9. 2022.;   
 3. Izvješće o postizanju istovjetnog teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, dostavljeno od Zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za usuglašavanje teksta Prijedloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, broj: 01,02-02-1-378/22od30. 8. 2022.;
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovin (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-1904/21 od 9. 6. 2022.;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom, broj: 01-02-1-687/22 od 29. 7. 2022.;
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupničkidom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-818/22 od 29. 7. 2022.;
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupničkidom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2236-1/21 od 29. 4. 2022., s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 8. Izvješće o financijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Financijski plan BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i učincima tih mjera, broj: 01,02-29-904/22 od 8. 6. 2022.;
 9. Izvješće o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu  i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu, broj: 01,02-29-903/22 od 8. 6. 2022.;
 10. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1684/21 od 31. 8. 2021.;
 11. Izvješće o financijskoj reviziji izvršenja proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1819/22 od 15. 11. 2022.;
 12.  Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Praćenje realizacije preporuka revizije učinka Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-954/22 od 16. 6. 2022.;
 13. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Praćenje realizacije preporuka revizije učinka Upravljanje carinskim terminalima“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-955/22 od 16. 6. 2022.;
 14. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, dostavljeno od Predsjedništva BiH, broj: 01,02-16-1-1990/22 od 6. 12. 2022.;
 15. Izvješće o primjeni Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, podnositelj: Ministarstvo pravde BiH, broj: 01,02-50-18-1514/22 od 14. 9. 2022.;
 16. Godišnji izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2021., broj: 01,02-50-18-863/22 od 2. 6. 2022.;
 17. Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-1579/22 od 27. 9. 2022.;
 18. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, broj: 01,02-04-1-1147/22 od 18. 7. 2022.;
 19. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće pričuve za razdoblje I. – XII. 2021. godine, podnositelj: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1400/22 od 24. 8. 2022.; 
 20. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF W2 – Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, radi davanja suglasnosti za ratifikaciju. Ugovor je potpisan 12. travnja 2022. u Sarajevu, a potpisao ga je, u ime Bosne i Hercegovine, Vjekoslav Bevanda, ministar financija i trezora BiH, broj: 01,02-21-1-1338/22 od 10. 8. 2022.;
 21.  Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o suradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške, koji se odnosi na financiranje projekata u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Sporazum je potpisan 13. svibnja 2022. u Sarajevu, a potpisao ga je, u ime Bosne i Hercegovine, Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, broj: 01,02-21-1-1337/22 od 10. 8. 2022.;
 22. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 3 na Ugovor o financiranju zaključen od i između Europske investicijske banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimatelj) i Republike Srpske (entitet) dana 22. rujna 2010., s naknadnim izmjenama (Ugovor o financiranju) – Vodovod i kanalizacija u RS-u (FI 25.741 – SERAPIS 2008-0556), broj: 01,02-21-1-1449/22 od 31. 8. 2022.;
 23. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 4 na Ugovor o financiranju zaključen od i između Europske investicijske banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimatelj) i Federacije Bosne i Hercegovine (entitet) dana 15. srpnja 2008. u Sarajevu i 18. kolovoza 2008. u Luxembourgu, s naknadnim izmjenama (Ugovor o financiranju) – Vodovod i kanalizacija u FBiH (FI 24.569 – SERAPIS 2006-0272), broj: 01,02-21-1-1450/22 od 31. 8. 2022.;
 24. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o financiranju Modernizacija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (FI br. 82.137 – SERAPIS 2012-0418) zaključen od i između Europske investicijske banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimatelj) 26. siječnja 2016. u Sarajevu i 23. veljače 2016. u Luxembourgu (Ugovor o financiranju), broj: 01,02-21-1-1468/22 od 5. 9. 2022.;
 25. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o financiranju zaključen od i između i Bosne i Hercegovine (zajmoprimatelj), Republike Srpske i Europske investicijske banke (banka) dana 27. prosinca 2016. u Sarajevu i 29. prosinca 2016. u Luxembourgu i Banjoj Luci i izmijenjen 2. prosinca 2019. - Projekt Bolnice u RS/B (Ugovor o financiranju) (FI 31.526– SERAPIS 2010-0049), broj: 01,02-21-1-1469/22 od 5. 9. 2022.;
 26. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Okvirni sporazum o zajmu za Projekt regionalne vodoopskrbe „Plava voda“, zaključen 16. svibnja 2018. između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016), potpisan dana 25. travnja 2022. u Parizu i 27. travnja 2022. u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1502/22 od 12. 9. 2022.;
 27. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekt otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1621/22 od 7. 10. 2022.;
 28. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekt unaprjeđenja zdravstvenog sustava) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1801/22 od 11. 11. 2022.;
 29. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-348/23 od 14. 2. 2023.;
 30. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu za Trust fond jednog donatora za Projekt modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu (Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora Trust fonda jednog donatora za Projekt modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-21-1-417/23 od 20. 2. 2023.;
 31. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, broj: 01,02-21-1-1503/22 od 12. 9. 2022.;
 32. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti uzdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih ureda, broj: 01,02-21-1-1561/22 od 22. 9. 2022.;
 33. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovinei Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Europi“, programu Europske unije za kulturni i kreativni sektor, broj:01,02-21-1-1564/22 od                               23. 9. 2022.;
 34. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu financiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenju upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, izdavanju lokacijskih uvjeta, suglasnosti i građevinske dozvole za projekt „Hidrotehnički o bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – Ušće Drine i Save“, broj: 01,02-21-1-1901/22 od 1. 12. 2022.;
 35. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Europi o aranžmanima zemalje domaćina za Tajništvo Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Europi, broj: 01,02-21-1-2006/22 od 7. 12. 2022.;
 36. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na Sporazum iz područja obrambene industrije, broj: 01,02-21-1-2036/22 od 9. 12. 2022. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću