MENI
16.3.2023

Održana 4. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 4. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno davanje saglasnosti za ratificiranje:

  • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 E2 – Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
  • Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
  • Sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učestvovanju Bosne i Hercegovine u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu;
  • Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore;
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatanju projekata tehničke saradnje za 2016. godinu;
  • Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove za 2022. godinu, kao i Orijentacioni radni plan Komisije za 2023. godinu.

Članovi Komisije nisu usvojili Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, u dijelu nadležnosti ove Komisije koji se odnosi na Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

K znanju su primljeni sljedeći izvještaji i materijali pristigli Komisiji:

  • Pismo predsjednika Odbora za međunarodne i međuparlamentarne odnose        Republike Azerbejdžan Samada Sejidova,
  • Izvještaj sa Svjetskog samita vlada o poboljšanju života stanovništva i budućnosti država, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, 13 – 15. februar 2023. godine,
  • Zabilješka sa sastanka predsjedavajuće Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darijane Filipović i NJ. E. Ivane Hlavsove, ambasadorice Češke Republike. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću