MENI
16.3.2023.

Održana 4. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

Na 4. sjednici Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno davanje suglasnosti za ratificiranje:

  • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 E2 – Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj;
  • Sporazuma o financiranju godišnjeg akcijskog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu između Europske unije koju predstavlja Europska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
  • Sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu;
  • Memoranduma o razumijevanju i suradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore;
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvaćanju projekata tehničke suradnje za 2016. godinu;
  • Sporazuma o sigurnosnoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

Usvojeno je Izvješćr o radu Povjerenstva za vanjske poslove za 2022. godinu, kao i Orijentacijski radni plan Povjerenstva za 2023. godinu.

Članovi Povjerenstva nisu usvojili Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, u dijelu nadležnosti ovog Povjerenstva koji se odnosi na Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

K znanju su primljena sljedeća izvješća i materijali pristigli Povjerenstvu:

  • Pismo predsjednika Odbora za međunarodne i međuparlamentarne odnose        Republike Azerbejdžan Samada Sejidova,
  • Izvješće sa Svjetskog summita vlada o poboljšanju života stanovništva i budućnosti država, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, 13 – 15. veljače 2023. godine,
  • Zabilješka sa sastanka predsjedateljice Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darijane Filipović i NJ. E. Ivane Hlavsove, veleposlanice Češke Republike. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću