MENI
24.5.2023.

Članovi Kolegija Zastupničkog doma PSBiH razgovarali sa predstavnicima Misije OESS-a/ODIHR-a o Izvješću ODIHR-a o proteklim Općim izborima u BiH

Članovi Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) – predsjedatelj Zastupničkog doma dr. Denis Zvizdić, zamjenik predsjedatelja Marinko Čavara i predsjedateljica Kluba zastupnika SNSD-a Sanja Vulić u ime zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Nebojše Radmanovića – razgovarali su danas sa predstavnicima Misije OESS-a i predstavnicima OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), koji su predstavili Izvješće o provedenim Općim izborima u BiH 2. listopada 2022. godine sa preporukama vezanim za unaprjeđenje integriteta izbornog procesa u BiH.

Iznoseći opće ocjene iz Izvješća o provedenim Općim izborima u BiH 2022. godine,  predstavnici ODIHR-a predstavili su prioritetne preporuke o potrebi revizije zakonskog okvira u skladu s ranijim preporukama, uklanjanju praznina i nedosljednosti u Izbornom zakonu BiH, te uključivanja sadržaja presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH koje se odnose na ograničenja za kandidovanje na izborima po osnovu etničke pripadnosti. Dio prioritetnih preporuka, koje su predstavljene na sastanku, odnose se na financiranje rada SIP-a i osiguravanje resursa za zapošljavanje dovoljnog broja kvalificiranog osoblja, na pravovremeno formiranje, nepristrasnost i profesionalizam biračkih odbora, kao i na aktivno sudjelovanje žena u javnom i političkom životu i institucijama vlasti na svim razinama.

Na sastanku je bilo riječi i o drugim pitanjima važnim za unaprjeđenje integriteta izbornog procesa, primjene modernih tehnologija u procesu monitoringa izbora i utvrđivanju izbornih rezultata, načinu izbora članova biračkih odbora i financiranju političkih stranaka i izbornog procesa.

Članovi Kolegija Zastupničkog doma iznijeli su svoje primjedbe na Izvješće ODIHR-a. Izražena je spremnost da se nastavi s razgovorima o izmjenama Izbornog zakona BiH s ciljem unaprjeđenja integriteta izbornog procesa i uz poštovanje ustavnog uređenja zemlje.

Istaknut je značaj ispunjavanja stručnih i na iskustvu i dobrim praksama zasnovanih preporuka za unaprjeđenje integriteta izbornog procesa u BiH. Naglašeno je da dogovorene i usvojene izmjene Izbornog zakona BiH treba da vrate povjerenje građana u izborni proces i da garantuju da će volja građana na izborima biti poštovana i provedena. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću