MENI
24.5.2023

Zakazana 5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 5. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za srijedu, 31. maj  2023. godine sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:   

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-656/23 od 16. 3. 2023;
 3. Godišnji konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u insitucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj:01,02-16-1-657/23 od 16. 3. 2023;
 4. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji učinka o temi:“Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“, broj: 02/3-16-10-2128/22 od 20. 12. 2022;
 5. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2022. godinu, 05/3-37-4-192/23 od 25. 1. 2023;
 6. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2022. godinu, broj: 05/2-50-15-240/23 od 30. 1. 2023;
 7.  Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-15-248/23 od 31. 1. 2023, i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2023. godinu, broj: 05/1-50-15-2091/22 od 15. 12. 2022;
 8. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-659/23 od 16. 3. 2023;
 9. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-729/23 od 27. 3. 2023;
 10. Informacija Ministarstva odbrane BiH o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u humanitarnu operaciju nakon zemljotresa u Republici Turskoj, akt broj: 01,02-03-475/23 od 23. 2. 2023;
 11. Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentame skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentame skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-930/23 od 18. 4. 2023;
 12. Prijedlog odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentame skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-480-2/23 od 18. 4. 2023;
 13. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o imenovanju članova parlamentarnih delegacija, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-929/23 od 18. 4. 2023;
 14. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-824/23 od 6. 4. 2023;
 15. Obavještenje Agencije za razvoj viskog obrazovanja i osugaranje kvaliteta BiH o dostavljanju ostavke Sanjina Kodrića na mjesto člana Upravnog odbora Agencije, broj: 01,02,03-34-7-1508/22 od 13.9.2022.;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Luka Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj: 01,02-21-1-898/23 od 14. 4. 2023;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i Bosne i Hercegovine, uključujući protokole o izmjenama i dopunama pratećih bilateralnih sporazuma o poljoprivredi sa Švicarskom Konfederacijom, uključujući Lihtenštajn, Kraljevinu Norvešku i Island, broj: 01,02-21-1-655/23, od 16. 3. 2023;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u zračnom prijevozu,  broj: 01,02-21-1-681/23, od 17. 3. 2023;
 19. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena, broj:  01,02-21-1-760/23, veza: 01,02-21-1-1640/21 od 29. 3. 2023. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću